Zvýrazněte si okna

Pokud jste se ještě nesetkali se slovíčkem šambrány, je to výraz spojený s okny. Znamená profilované nebo hladké orámování otvorů na fasádě, tedy i oken, které vyčnívají z lícní plochy stěny.

Kdysi měli šambrány praktickou funkci, nejen dekorativní. V minulosti okna lícovaly s fasádou, nebyly zapuštěné do ostění jako v současnosti a potřebovali být zvenku chráněno. Tuto ochranu plnili šambrány.

Později přispívaly ke zvětšení a zvýraznění malých oken na venkovských stavbách. Někde lemovaly okna jednoduchým hladkým orámováním vytvarovaným z malty, někde se tehdejší zednickým mistři pohráli s profilovanými šambránami av některých krajích zvýrazňovaly okna dřevěnými, jednoduchými nebo vyřezávanými šambránami.

I v současnosti je šambránovanie oken na venkově populární. Používají ho zejména ti, kteří citlivě přistupují k renovaci a chtějí zachovat i původní tvář oken. Jednou z možností, jak orámovat okno, je použít systém fasádních prvků z polystyrenu az polyuretanu. O jejich použití se raději poraďte s architektem, který by měl mít cit na to, co a jak je třeba na fasádě zvýraznit.

Aktuálně jsou i dnes

Současné okna mají rámy vyhotoveny v různých barevných odstínech, takže člověk má pocit, že další zvýraznění orámováním je zbytečné. Ale není to tak. I při nových objektech se využívají tvarové prvky, ale jinými zajímavými způsoby, které už možná ani nenazýváme šambránami, ale jakýmsi orámováním oken.

Lukov_prestavba

U moderních staveb může rámování velkých prosklených ploch vycházet z konstrukčního systému nebo může být jeho součástí. V současnosti se šambránovanie projevuje v podobě malovaných rámů kolem oken v rovině omítky, barevně odlišeny od ostatní plochy fasády. Uzoučké šambrány lze vytvořit z kamene. Nemusí být po celém obvodu okna. Stačí lemovat okno pouze na jedné straně, zvýrazněte tak jeho vertikální tvar.