Jak zlepšují půdu mikroorganismy

Dobrá půda je jedním ze základních předpokladů úspěšného zahradničení. Když je méně úrodná, měli bychom se ji snažit zlepšovat. V tomto nám službu udělají mikroorganismy, které můžeme do půdy dodat hnojením.

V půdě je velké množství různých půdních mikroorganismů. Jsou to zejména bakterie, aktinomycety, plísně, řasy, sinice a prvoky. Rozkládají organické látky na rostlinné živiny, které v půdě zůstaly po sklizni plodin jako např. kořeny. Nebo látky, které se do půdy dostaly při hnojení.

Mikroorganismy přispívají k tvorbě humusu, vylučují do půdy látky podporující růst rostlin, chrání je před nemocemi a podobně.

 Rozvoj půdních mikroorganismů, a tím i úrodnost půdy, podporuje pravidelné hnojení kvalitními organickými hnojivy. Zapracovává je do půdy brzy na podzim, kdy je příznivá teplota a vlhkost půdy. Nerýľujeme jejich hluboko, protože pro svou činnost a množení potřebují dostatek vzduchu, který je právě ve vrchní vrstvě půdy.