Zelené střechy

Jeden ze způsobů, kterým se snažíme přinést zeleň do našich měst je pomocí realizace vegetačních (zelených) střech. Právě tímto způsobem můžeme jednoduše navrátit zeleň přímo do míst a využít k tomu prostory, o kterých jsme si mysleli, že jsou nevyužitelné.

Proč vytvářet vegetační střechy?

Vegetační střecha je výrazným ekologickým a estetizujúcim architektonickým prvkem, který zlepšuje mikroklima urbanizovaného prostředí, snižuje náklady na klimatizaci budov a nároky na kanalizační síť. Působí jako doplňková tepelná a zvuková izolace a chrání střešní krytinu před nepříznivými vnějšími vlivy. Otevírá další perspektivy na vytvoření zelených oáz iv silně urbanizovaném městském prostředí.

Výhody střešní zahrady:

• chrání interiérové ​​prostředí před náhlými teplotními výkyvy
• zlepšuje mikroklima v městské zástavbě
• zadrží 1/3 až 1/2 množství atmosférických srážek a tím odlehčí kanalizační síť
• zvyšuje kvalitu ovzduší zadržením prachu a oxidu uhličitého
• podstatně omezuje vznik a šíření požáru
• z ekologického hlediska umožňuje život a adaptaci drobných živočichů (hmyz, ptactvo) a rostlin v městském prostředí
• prodlužuje životnost hydroizolace (podle odborných průzkumů předpokládají až dvojnásobnou životnost)
• esteticky dotváří okolní prostředí

Pro vytvoření střešních zahrad je třeba použití speciálně vyvinutých substrátů pro aplikaci na střešních konstrukcích. Když že se střešní zahrady dělí podle tloušťky substrátu na extenzivní a intenzivní, o stejném rozdělení mluvíme i při použitých substrátech na jednotlivých druzích střech:

AGRO PROFI Střešní substrát extenzivní je namíchaný na bázi vulkanických tufových, minerální drtě, zeolitu, kůrového kompostu a jiných přírodních komponentů. Jeho složení jej předurčuje k založení extenzivní zeleně s nízkým stupněm údržby jako jsou například okrasné trávy, sukulenty, skalničky a mnohé jiné rostliny, které nepotřebují tolik péče a závlahový systém.

AGRO PROFI Střešní substrát intenzivní se od extenzivního odlišuje zvýšeným podílem organické hmoty, což ho předurčuje k založení intenzivní zeleně s vyšším stupněm údržby. Při návrhu intenzivní střešní zahrady máte však mnohem větší možnosti výběru rostlin. Není vyloučeno pěstování ovoce, zeleniny, zda založení intenzivního trávníku. Vysazené rostliny však vyžadují pravidelnou údržbu a spolehlivý závlahový systém.

Pro vytvoření vegetační střechy je třeba vytvořit i vhodný základ pro použití střešního substrátu. Výběrem kvalitního drenážního a vodozádržného systému NOPHADRAIN ND 4 + 1h, ND 5 + 1 nebo protierozní systému ND 6 + 1 ESN se vytvoří vhodný základ pro vytvoření vegetační střechy.

V případě, že v nejbližších letech se trend použití vegetačních střech nezmění, můžeme se těšit na narůstající počet krásně se vyjímajících zelených ploch na střechách v našich městech, které nám mohou posloužit v některých případech na relax, odpočinek a načerpání energie.