Zateplení domu

Pokud jste příznivec zděného domu a uvažujete o pálené cihle, určitě se dostanete k otázce zateplit či nezateplovat.

Vedle zvažování všech vlastností stavebních konstrukcí jsou tepelněizolační ty nejdůležitější. Mezi cihlovými výrobky určenými pro obvodové stěny najdete takové, které jsou tlusté až 50 cm, některé dokonce vyplněné izolačním materiálem a splňují tepelnětechnické parametry i bez zateplení. Podle nové normy je požadovaná hodnota tepelného odporu R vnější stěny 3 W / m2K, doporučená 4,4 W / m2K a cílová 6,5 W / m2K. Tato hodnota odpovídá standardu pasivního domu a blíží se k hodnotám nulového a těžko se dá dosáhnout bez zateplení. Potřebný tepelný odpor zdiva lze však dosáhnout i tenčími cihlami a vhodnou tepelnou izolací. Která alternativa je lepší?

Tloušťka konstrukce

Tvarovky, které splňují tepelnětechnické požadavky nízkoenergetických, případně pasivních domů, jsou nosný prvek a zároveň dostatečná tepelná izolace v jednom. Jejich tloušťka je však značná a ubírá z velikosti interiéru. Výhoda konstrukce z kombinace nosného a zateplovacího materiálu je, že každý centimetr tepelného izolantu nahradí několik centimetrů tvarovky. V tomto případě stačí taková tloušťka stěny, aby splnila statické požadavky, a to hravě zvládne zdivo z pálených cihel o tloušťce 250 až 300 mm. Při takto tenkých stěnách však třeba myslet na vedení instalaci. Pokud by se do takto hrubé zdi zasekané trouba s průměrem 10 cm, jednak by ji to staticky oslabilo a také by se zhoršily její tepelnětechnické vlastnosti.

Řešení poskytuje takzvaná instalační stěna – konstrukce před nosnou stěnou z interiérové ​​strany, kde se vedou všechny rozvody. Tak se vlastnosti obvodové konstrukce nezmění. No ani v hrubých tvarovkách, které jsou zevnitř protkány vzduchovými štěrbinami, případně tepelnou izolací, není jednoduché frézovat drážky na rozvody. V kombinaci zdiva s vysokou pevností se zateplovacím materiálem budou tedy stěny tenčí a méně se zasáhne do užitné plochy vnitřního prostoru. Navíc se můžete rozhodnout, jaké parametry bude mít obvodová stěna, či běžné, nízkoenergetické nebo pasivní stavby. Dnes stavěným novostavbám se doporučuje dodržet nejméně dvojnásobek požadavků normy. Vícevrstvá konstrukce však znamená více práce a času. Stavět z tvarovky, která již obsahuje tepelnou izolaci, je mnohem méně pracné, než zateplovat jednoduché zdivo.

Akumulace tepla

Nezanedbatelná vlastnost obvodových zdí není jen jejich tepelněizolační, ale i jejich tepelně-akumulační. Je to schopnost zdiva bránit se náhlým tepelným výkyvům mezi exteriérem a interiérem. V zdivu se lépe akumuluje teplo, pokud je z vnější strany tepelně izolované. Tehdy teplo ze stěn vyzařuje pouze směrem do místnosti. V zdivu bez tepelné izolace akumulované teplo vyzařuje nejen do místnosti, ale uniká i ven. Někomu však může vadit, že těžké konstrukce s dobrou akumulační schopností reagují na změnu vnějšího prostředí pomalu, dlouho jim trvá, než se prohřejí a potřebují na to více energie. Dokáží však teplo dlouho držet a postupně uvolňovat do interiéru. Naopak dům s konstrukcí z vylehčených nebo vnitřně izolovaných prvků rychle vytopíte, ale také rychle vychladne. Tepelnou setrvačnost stavební konstrukce je třeba zohlednit i při výběru způsobu vytápění.

Zateplení je výhodné

Při nezatepleném zdivu je mnoho tepelných mostů, které stěnu oslabují. Minimalizovat je lze komplikovanými detaily. Problém nastane, pokud se na stavbě nedodrží. Zateplení často dokáže zachránit chyby při zdění a poprekrýva kritické tepelné mosty, například při přechodu stěny na základ, v maltových spárách, při sekání cihel. Vyšší a vyrovnanější teplota na vnějším povrchu sníží riziko poruch povrchových úprav konstrukcí. Izolace chrání keramickou cihlu před mrazem. Zateplením se odstraní příčiny přímého zatékání dešťové vody přes obvodovou konstrukci.

Příznivě se dá ovlivnit i vlhkostní režim obvodové konstrukce budovy. Vhodně navržená tloušťka izolace zmenší kondenzaci v konstrukci, posune rosný bod ze zdiva do izolační vrstvy a také zvýší vnitřní povrchovou teplotu. Tato teplota je další důležitá charakteristika vnějších stěn, která hovoří o kvalitě obvodové konstrukce. Pokud na straně interiéru klesne pod hodnotu rosného bodu, nastává na ní kondenzace. Vlhký povrch vnitřní stěny je zdraví škodlivý, protože představuje ideální prostředí pro tvorbu plísní. Tento neduh zcela eliminuje vnější zateplení, zároveň se vylepší vnitřní klima a zvýší se i životnost objektu.

Pracnost a finance

Finanční náklady na čtvereční metr vícevrstvého zdiva z tvarovek Porotherm 30 Profi jsou 34,94 eur včetně tenkovrstvé malty, zateplovacího systému Baumit s 120 mm tlustým polystyrenem, s lepidlem a silikonovou omítkou 27,80 eur. Celkem 62,74 eur. Jednovrstvé zdivo z broušených cihel Porotherm 50 T Profi DRYFIX včetně ceny zdicí pěny vyjde na 111,74 eur / m2. Porovnávání finančních nákladů na zateplené cihlové zdivo o tloušťce 30 cm a cihlové zdivo o tloušťce 50 cm s omítkou vychází ve prospěch první alternativy, tedy ve prospěch zatepleného zdiva. Do rozpočtu se však musíte vtěsnat nejen cenou materiálu, ale i práce. A ta je drahá. Pracnost je pochopitelně vyšší, pokud třeba zdivo zateplovat. Ale i pracnost při zdění s různými tvarovkami je odlišná.