Zajistěte švestkám správné podmínky

Úspěch při pěstování švestek záleží na pěstiteli, který by měl respektovat jejich nároky na půdní a klimatické podmínky. Kvalita ovoce závisí i na úrovně ošetřování, výživy a péče o zdravotní stav stromů.

Co si švestky vyžadují

– švestka se dobře daří v nadmořské výšce 200 – 450 m, s průměrnou roční teplotou 7,5 – 9 ° C a srážkami na úrovni 650 – 700 mm. Ve středních polohách s nadmořskou výškou 300 – 450 m jsou na jejich pěstování velmi dobré podmínky z hlediska vyšší vzdušné i půdní vlhkosti. V nízkých polohách do 200 – 250 m trpí obyčejně suchém pro nedostatek srážek, takže jim třeba během vegetace zajistit doplňkovou závlahu.

– Polohy chráněné proti pozdním jarním mrazem, protože jsou proti nim méně odolné.

 – Těžké až středně těžké, hlinité až písčito-hlinité půdy s dostatkem humusu a půdní vláhy.

– půdní reakci 6,5 – 7,2 pH, nevyhovuje jim půda kyselá pod pH 5, takovou třeba vápnit.

– Rovinaté pozemky, případně mírně jihozápadní až západní svahy.

– Výsadbu orientovanou ve směru sever – jih, popřípadě severovýchod – jihozápad, čímž dosáhneme rovnoměrné osvětlení korun.

– Před výsadbou zabezpečení zásobního hnojení pomalu působícími hnojivy.

– Preventivní boj hlavně proti škůdcům – mšicím, roztočům, puklicím, pilatkám.