Zahrada plná jarní pestrosti

Pohled na rozlehlé záhony kvetoucích jarních cibulovin je okouzlující. V takovém stavu však zahradu lze vidět jen pár týdnů v roce. Co se stane, když odkvetou? Ne vždy se na to, podobně jako v případě této zahrady, myslí.

PLUSY A MINUSY

+ Útulný a příjemně vysazen zahradní prostor

+ koncepce zahrady v naprostém souladu s charakterem domu

+ druhová i barevná rozmanitost korespondující s uplatněným venkovským stylem

+ soustředění cibulovin do menších i větších skupinek

+ výběr rostlin podle podmínek daného místa + dostatek prostoru na přirozený vývoj rostlin

příliš velké množství kvetoucích cibulovin ne nejlepší odstupňování výsadby

– vyšší druhy v popředí, níže v pozadí

husté výsadby

– vysazování různých druhů spolu na jedno místo

těsná výsadba kvetoucích cibulovin při chodnících, překážející při procházení

  nedořešená okrasná hodnota zahrady i mimo jara 

míchání velkého množství barev navzájem

1 Jehličnany vždy vybírejte podle podmínek daného místa. Pokud se má umístit pod koruny stromů, nemělo by jít o rozložitá rostoucí dřevinu, která by sem přinesla další stín. Vysazena skupina cypřišů je poměrně dobrou volbou, přestože jsou pro nedostatek světla řidší. Vhodnější by proto byla dřevina dobře snášející stín, například pieris nebo zimostráz. Špatnou volbou není ani tis.

2 Na této kompozici oceňuji, že cibuloviny jsou v ní vysazeny do menších i větších skupinek tvořených jediným druhem a kultivarům (výše většinou v pozadí). Mnohem více totiž vyniknou skupinky složené z několika jedinců jako samostatné rostliny.

3 Vysadit všechny rostliny spolu – tulipány, narcisy, hyacinty zda modřence – je asi to nejhorší, co se zde mohlo stát. Rostliny se vzájemně obírají o vláhu, živiny i prostor.I zde platí, že méně je více. Myslet je třeba i na období po odkvětu cibulovin.

4 Při výběru cibulovin třeba zohlednit i jejich barevnost . Míchat mnoho barev v rámci jednoho záhonu není zrovna nejšťastnější. Naopak výsledkem precizního výběru konkrétní barevnosti je příjemná harmonie. Účinek barev je intenzivní – bílá prostor prosvětluje, červená dynamizuje, žlutá energizuje a oranžová navozuje pocit pohody.

5 Záhon z kvetoucích cibulovin je dobré vyskládat tak, aby jednotlivé druhy kvetly postupně po celou jara. Nejhorší je, když všechno kvete najednou a po odkvětu zůstane už jen nevzhledný záhon se zvadlou listy. Pokud si kvetení promyšleně včas, budete se moci z barevné nádhery těšit celé jaro. Odpoutáte tak pozornost od toho, že v záhoně v podstatě nic jiného kromě cibulovin pohledy nepřiláká.

6 Kouzlo této venkovské zahrady spočívá v promyšlené koncepci, která plně harmonizuje se stylem domu, tak v druhové a barevné rozmanitosti . I rozmanitost však musí mít svá pravidla a nikdy by neměla překážet. Například vysazení výše kvetoucích cibulovin těsně k chodníku není vhodné z praktického ani estetického hlediska. Pokud zaprší, po chodníku se nebude dát procházet, nemluvě o tom, že květy se budou při procházení stále poškozovat.

7 Na toto místo bych vysadil atraktivní na jaře kvetoucí keř . Jelikož jde o místo s kyselejší půdou, zvolil bych výše azalky nebo rododendrony. Z jiných kvetoucích dřevin bych doporučoval okrasnou rybíz, kdoulovec nebo cesmínu. Vzniklo by tak příjemné propojení mezi cibulovinami v popředí a vyššími dřevinami v pozadí.

8 Rododendron uprostřed záhonu je výborně umístěn. Možná bych ale zvolil kompaktnější druh s hustším olistěním. Klidně by se zde uplatnil i větší (ačkoli dražší) exemplář. Použít by se dal i zimostráz vytvarovaný do koule.

9 Menší modřence jsou u chodníku nelogicky smíšeny s vyššími narcisy. Modřence tak zanikají a narcisy se k chodníku úplně nehodí. Namísto cibulovin bych zvolil na jaře kvetoucí níže trvalky, případně dvouletky (macešky, pomněnky a sedmikrásky).

10 Cibuloviny, kterých je v této zahradě až příliš, bych soustředil více do středu. Před výše dřeviny v pozadí bych vysadil výše stálezelené nebo opadavé keře, například dřín s krvavě červenými větvemi (Cornus alba ‚Sibirica‘) nebo jiný exemplář s atraktivnějším olistěním , Cotinus (Cotinus coggygria ‚Royal Purple‘) s tmavě purpurovou listy. 

11 Výsadby ve vegetačních nádobách by zde i vzhledem k množství květů na záhonech nemuseli být, ačkoli nepůsobí až tak rušivě. Namísto kvetoucích hortenzií bych ale sáhl po rostlině okrasné listy, případně s atraktivním převislým tvarem.Zajímavé efekty by se docílili použitím nižších okrasných trav – ostřic nebo kostřavy.

12 Magnolie je nepřehlédnutelná zejména v době květu. V tomto případě se jedná o atraktivní starší exemplář, který zastřešuje část zahrady. Magnólie mají rády kyselejší půdu, a protože mělce koření, není dobré půdu pod jejich korunami často a do hloubky kypřit. Nevýhodou je, že v případě starších jedinců je zahrada po jejich odkvětu plná květních lupínků, které je třeba posbírat.

213279-original1-w7blx