Zabraňte zbytečným tepelným únikům do půdy

Donedávna byl standard vybavit základovou desku domu izolací proti vlhkosti. Nároky se však posouvají. Chcete-li chce platit méně za vytápění a užívat si příjemné teplo domova, myslete na to už při základech.

Při klasické výstavbě se základy izolovali jen proti vodě a tepelná izolace se využívala jako ochranná vrstva proti mechanickému poškození hydroizolace. V energeticky úsporných domech se však použijí postupy, které jsou odlišné od tradiční výstavby. Tepelná izolace by měla vytvořit souvislý obal budovy dostatečně tepelně nepropustným materiálem, nevyjímaje základovou desku. Podle stupně tepelné ochrany, který zvolíte, můžete dosáhnout nízkoenergetický nebo dokonce pasivní standard vašeho domu.

Osvědčená klasika

Nejběžnější materiál na izolaci spodní stavby a základů jsou desky z extrudovaného polystyrenu. Na zhutněném podkladu ze štěrku a písku se ještě před nalitím betonu z nich vytvoří vrstva silná 14 až 20 cm pod celou budovou s přesahem asi 30 cm za vnější okraj obvodové stěny. Překrývá se polyetylenovou fólií.

Tloušťka železobetonové desky je minimálně 15 cm, zpravidla 20 až 30 cm. V minulosti se na izolaci základů používal i běžný expandovaný polystyren, dnes to však odborníci nedoporučují, protože má vyšší nasákavost než extrudovaný. Neměl by být tedy ve styku s podkladovou zeminou.

Nejsilnější hráč

Nový materiál s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi na zateplení základů energeticky úsporných domů je pěnové sklo. Je vyrobeno z odpadního skla a díky své struktuře nejen výborně izoluje teplo, ale i vlhkost a zároveň zabraňuje zamrzání. Při jeho použití nemusíme budovat takový hluboký základ jako při použití klasického kameniva, což znamená méně práce a nižší náklady na stavební techniku. Základová deska leží na náspu pěnoskla jako na polštáři a dodatečným zateplením boků desky extrudovaným polystyrenem a zasypáním do pěnového skla bude tepelně izolovaný celý základ stavby bez tepelných mostů. Základová deska založená na penoskle nepotřebuje další tepelnou izolaci z vrchní strany.

Chybějící vrstva izolace a potěru nad deskou má však i nevýhodu. V této vrstvě se běžně vedou rozvody vody, kanalizace, centrálního vysavače a podobně. Pokud tato vrstva není, třeba všechny rozvody předem naplánovat a přesně zabudovat do základové desky. Pěnové sklo nelze použít, když je vysoká hladina spodní vody. Pokud by bylo ve vodě, neplnilo by své izolační vlastnosti, protože voda by byla tepelný vodič. Zateplení základů domu bez sklepních prostor a podsklepených se v zásadě neliší, jen se realizuje v jiné hloubce pod povrchem.

Když je základ sklep

Při sklepních prostorách je praktické izolovat i jejich strop. Není to technicky ani časově náročné a vytvoří to další ochrannou vrstvu pod obytnými místnostmi. Jelikož se jedná o izolaci uvnitř objektu, odpadá nutnost ochrany před deštěm a sněhem, systém není namáhán ani větrem. Proto je tato izolace lze lepit celoplošně na stropní konstrukci bez dodatečného kotvení. Na stropy nevytápěných prostorů sklepů bychom měli použít tepelnou izolaci o tloušťce alespoň 8 až 10 cm. Pro technické prostory jsou vhodné buď dřevovláknité desky nebo lamely z kamenné minerální vlny se zkosenými hranami.

Odborník radí

Pro izolaci soklu jsou častými izolanty extrudovaný polystyren nebo v posledních letech i speciální polystyren s názvem perimetr. Má součinitel tepelné vodivosti 0,034 W / m K. Díky své výrobě ze speciálních materiálů a lisování do forem mají izolační desky EPS perimetr vysokou únosnost. U nás se zatím využívají hlavně na izolaci soklů. Jsou však určeny i pro izolace podlahy, základů, podzemních částí budov nebo bazénů.