Vzduchotěsný, ale vzdušný

Součástí konceptu úsporné stavby je i vzduchotěsnost a řízené větrání. Obě přímo ovlivňují výši investic během provozu domácnosti.

Požadavek na vzduchotěsnost stavby je u nás zatím novinkou. Dosud není běžné ani její měření, přestože se už pomalu začínáme seznamovat s termínem Blower door test. Vzduchotěsnost úzce souvisí s celkovým záměrem realizace úsporné stavby, v níž by neměl chybět přinejlepším systém řízeného větrání s rekuperací. Abyste lépe vnímali realitu úsporné výstavby, opět jsme navštívili další rodinný dům realizován v energeticky pasivním standardu. Jeho sympatická majitelka se o něm vyjádřila: „S manželem jsme bydleli v bytě a chtěli jsme si splnit sen nejen o domě, ale také o úsporné a ekonomické stavbě. Na začátku bylo velmi náročné sehnat projektanta, později zase realizační firmu. Dlouho jsme připravovali s architektem návrh a pak, když se všechno přichystalo, realizace trvala asi rok a půl. Nastěhovali jsme se v polovině prosince. Uvnitř byla teplota 15 ° C, ale pro zděnou konstrukci nějaký čas trvalo, než se hodnota dostala na 21,5 ° C. Spolupráce s architektem, projekt i konečný výsledek dopadl k naší velké spokojenosti.

image_57337_25_v2

Důsledně utěsněte

Vzduchotěsnost je schopnost stavby odolávat tlakovým rozdílem mezi vnějším a vnitřním vzduchem. Odborníci ji vyjadřují hodnotou n50. Naměřená hodnota je potřebná na přesné poznání stavu obvodového pláště, a proto se po realizaci provádí Blower door test. Je schopen identifikovat slabá místa stavby, v nichž dochází k úniku vzduchu. Často jsou to například styky mezi oknem a ostěním, styky podlahy a stěn, krbové otvory či například prostupy instalací přes obvodovou konstrukci. Po lokalizaci testem se musí přistoupit k utěsnění. Jistě vás stále pronásleduje otázka – nač je to vlastně dobré. Vzduchová nepropustnost ovlivňuje celkovou tepelnou ztrátu stavby, a tedy i náklady na vytápění. Má vliv i na teplotu povrchů v interiéru, vlhkostní pohodu a rychlost proudění vnitřního vzduchu. V součinnosti s řízeným větráním tak dostanete pod kontrolu všechny vstupy i výstupy do domácnosti. Pro nízkoenergetickou stavbu platí hodnota n50 ≤ 1 h-1, pro pasivní n50 ≤ 0,6 h-1.

15425

Větrání pod vaším velením

Současná výstavba je v mnohém jiná než před stoletím. V minulosti vytvářela plně funkční systém soustava topných zdrojů, netěsnosti oken a „dýchající“ konstrukce. Dnes se důraz klade na zdroj vytápění, jeho úsporu, precizní těsnost stavby a řízené větrání. Samozřejmě, stavba musí stejně dobře „dýchat“. Řízené větrání dokáže nejen zajistit stálý přísun čerstvého vzduchu do interiéru a regulovat vlhkost, ale brání i tepelným únikům. Ty vznikají převážně v zimě větráním okny. A jak důležité je větrání, určitě nikdo nepochybuje. O to důležitější je v současnosti, kdy se zateplují obvodové pláště. Zejména v stavbách zateplených polystyrénem dochází k větší koncentraci CO2. Vznik a infiltrace CO2 v uzavřených prostorách je normální jev, jehož účinky odstraníte jednoduchým vyvětráním. Jeho množství je povoleno v určité nízké hodnotě. Větrání úzce souvisí s relativní vlhkostí vzduchu. Její hodnota mezi 40 až 50% je důležitá, aby v domácnosti nevznikly plísně. Jenže platí pravidlo, čím více se zvýší teplota interiéru nebo se větrá nadmíru, poklesne i hodnota vlhkosti. A to také není to nejlepší pro organismus, který se musí vyrovnat se suchým vzduchem.

02

Vraťte teplo zpět

Abyste skutečně šetřili tepelnou energii, potřebujete větrat tak, abyste teplo nevypúšťali bez milosti ven oknem. Důmyslný novodobý systém tedy upřednostňuje systém větrání s rekuperačním výměníkem. Funguje na jednoduchém principu ohřevu přiváděného čerstvého vzduchu na požadovanou hodnotu a předávání tepelné energie odváděného vzduchu přiváděnému. Nejvyšší úroveň podle průzkumu dosahují protiproudové rekuperační výměníky, kolem 90 až 95%. Ještě jednou zdůrazňujeme, že na účinnost větrání a úspory tepla má vliv těsnost obvodového pláště. Přestože se větrací vzduch dostává přes kontrolovaný větrací systém, jeho část se dostane i netěsnostmi v konstrukci infiltrací. K udržení hodnoty CO2 a relativní vlhkosti v přijatelných hodnotách je třeba znát množství vzduchu přiváděného řízeně i neřízeně. Díky Blower door testu můžete vědět míru netěsnosti a množství vzduchu, které pod kontrolou nemáte. Účinnost rekuperace klesá netěsnostmi konstrukce, protože určité množství vzduchu jde mimo a energie se ztrácí. Pokud například postavíte dům ve větrné oblasti a neutěsní ho, klesne účinnost rekuperace na 40%. Pak se vám s jistotou nevyplatí investovat do takového systému. Právě proto je třeba stavbu maximálně utěsnit. U konceptu a realizaci se setkáte is termínem větrotěsnost. Úzce souvisí se vzduchotěsností a je důležitá zejména ve větrných oblastech. Ti, kteří upřednostní montované dřevostavby, kontrolují vzduchotěsnost mnohem přísnější. Mají větší sklon k infiltraci jako zděné stavby.