Využití slunečních kolektorů

Zaujala vás představa využití slunečních kolektorů? Pro ty, které tato téma zajímá, přinášíme odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Na co se dají použít sluneční kolektory?

V našich podmínkách se sluneční kolektory nejčastěji používají na přípravu teplé užitkové vody. Menší část instalací slouží i na podporu vytápění a na ohřev vody v bazénech.

Kolik slunečních kolektorů na rodinný dům?

Na přípravu teplé užitkové vody je třeba pro 4 až 5 člennou rodinu instalovat přibližně 5 m 2 kolektorové plochy. V případě podpory vytápění nebo ohřevu bazénu je nutná větší plocha, kterou je třeba určit výpočtem na základě energetické bilance. Tento výpočet pro zákazníky provede odborný pracovník.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na kolik stupňů dokáží kolektory zahřát vodu?

Kolektory mohou ohřát vodu i na teplotu přes 100 ° C, ale to už není potřeba ani smysluplné. Teplá voda se obvykle ohřívá na 55 až 65 ° C. Důležitý je fakt, že čím vyšší je požadovaná teplota, tím je nižší účinnost a energetická výtěžnost kolektorů. Nezanedbatelné je i to, že při teplotách nad 60 ° C se zvyšuje hrozba tvorby vodního kamene.

Jaký systém je potřebný pro celoroční využití solárního zařízení?

Na spolehlivou a dlouhodobou činnost solárního systému je nutné používat uzavřený solární systém s nepřímým ohřevem. V kolektoru musí být nemrznoucí teplonosná kapalina umožňující celoroční využití systému.

Co všechno je potřeba k instalaci solárního systému?

V gravitačních solárních systémech k přenosu tepla z kolektorů do bojleru umístěného nad kolektory dochází samotížným způsobem v důsledku rozdílných měrných hmotností chladné a ohřáté kapaliny. Takové systémy nepotřebují čerpadla, elektronickou regulaci ani mnohé další komponenty, které musí mít solární systémy s nuceným oběhem.

5

Jak dosáhnout co nejvyšší energetické zisky?

Solární systémy s čerpadlovými jednotkami jsou sice složitější a proto i dražší, ale mají vyšší energetické zisky, využívají se celoročně a mohou sloužit nejen pro přípravu teplé vody, ale i na podporu vytápění a ohřev bazénové vody. V závislosti na množství spotřebované teplé vody se nabízejí různé velikosti cenově a výkonově optimalizovaných sestav. Například pro 4-člennou domácnost se spotřebou 160 l teplé vody za den, je to solární systém s přibližně 6 m 2 kolektorové plochy a 300 l solárním bojlerem. Kromě čerpadlové jednotky s pojistným ventilem a zpětnými klapkami, takový systém obsahuje elektronickou regulaci, expanzní nádobu, nosnou konstrukci na kolektory, potrubí s instalacemi, odvzdušňovací zařízení a potřebné množství drobného instalačního materiálu. V našich zeměpisných šířkách může svému majiteli ušetřit 60 až 70% z ročních nákladů za energie potřebných pro přípravu teplé vody.

Jak je to v případě využití solárních kolektorů pouze na přitápění?

Na přitápění je třeba udělat energetickou bilanci, na základě jejího výsledku navrhnout počet kolektorů. S přitápěním je smysluplné uvažování v domech s malými tepelnými ztrátami, nesmí být vyšší než normou předepsané maximum pro novostavby. Je nezbytné použít nízkoteplotní topný systém, např. podlahové nebo stěnové topení.

S jakou plochou kolektorů počítat v takovém případě?

Pro přibližný odhad se dá uvažovat s plochou kolektorů rovnou 1/7 vytápěné plochy. Pro ohřev exteriérového bazénu v kombinovaných systémech je potřeba uvažovat s plochou kolektorů od 40 do 50% z plochy povrchu bazénu, při interiérových bazénech cca 100% .V takovém případě doporučujeme použít vakuové kolektory.

uvod-solarni-kolektory

Je instalace kolektorů vázána na konkrétní světovou stranu?

Kolektory doporučujeme montovat na střechu orientovanou jižním směrem – azimut 180 ° se sklonem 45 °. Při odchylkách od uvedeného azimutu 180 ° ± 45 ° není nutné dělat korekci plochy kolektorů, při větších odchylkách doporučujeme zvětšit plochu kolektorů. Orientace kolektorů na jihozápad je výhodnější než orientace na jihovýchod. Sklon kolektorů doporučujeme shodný se sklonem střechy. V rozsahu sklonu střechy 35 ° až 50 ° není plochu kolektorů korigovat. Pro celoroční využití je optimální sklon 45 ° až 50 °, pro převážně letní použití 30 °, pro převážně zimní použití 60 °.

Jaké potrubí je vyhovující v solárním systému?

Z důvodu pracovních teplot a tlaků vyskytujících se v solárním systému, se smí používat jen kovové potrubí. Plastové potrubí z důvodů nedostatečné tepelné odolnosti v žádném provedení nevyhovují! Výrobce doporučuje používat měděné nebo nerezové trubky, které jsou ve vztahu k životnosti systému optimální.

Je nutná tepelná izolace?

Extrémní teploty, které mohou vzniknout v solárním systému se standardními kolektory, jsou 180 ° C a vakuovými kolektory až 230 ° C. Z tohoto důvodu se doporučuje pro standardní kolektory používat tepelné izolace z minerální vlny nebo z EPDM materiálů.

Jak je možné zlikvidovat teplonosnou kapalinu?

Teplonosnou kapalinu Thesis na bázi zdravotně nezávadnou monopropylenglykolu, po uplynutí doby použitelnosti 6 let, je možné zlikvidovat v průmyslové spalovně odpadů, nebo předat prodejci na recyklaci.