Využití ploché střechy

Plochá střecha se považuje za pátou fasádu domu. Na rozdíl od šikmé nabízí jednodušší realizaci, ale zejména prostor na široké využití.

Z architektonického hlediska zdůrazňuje moderní styl a bez problémů zastřeší i půdorysy složitějších tvarů. Podle funkce, kterou od ní očekáváte, vyžaduje různé povrchové úpravy. Jiné požadavky mají dnes oblíbené vegetační střechy, jiné zas klasické pochozí střešní terasy. V kopcovitém terénu, kde je rodinný dům zasazen do svahu, může plochá střecha zastat i místo parkoviště. V takovém případě musí být navržena jako pojízdná.

V objetí zeleně

Fanoušci vegetační střechy mají na výběr dvě varianty. Podle druhu rostlin volí buď méně náročné, nepochůzné, takzvané extenzivně, nebo více zatíženy, intenzivní střechy. Každopádně však mají ozeleněné ploché střechy své opodstatnění i z pohledu ekologie a zdravého klimatu v domě. Vegetační střechy zároveň tlumí hluk, chrání střechu i celou stavbu. Nejdůležitější bod v průřezu vegetační střechy je hydroizolační vrstva. Měla by být vyvedena minimálně 150 mm nad povrch substrátu, chráněná proti UV záření, ale zejména odolná proti prorůstání kořenů vysazených rostlin. Její ochranu před mechanickým poškozením zajišťují netkané textilie ze syntetických vláken, ale i materiál drenážní vrstvy.

Střešní terasa

Jde o pochozí typ ploché střechy, jejíž vrchní nášlapnou vrstvu můžete klást na sucho nebo na mokro. Dlažba, která se ukládá na sucho do štěrku nebo na podložku, by měla mít minimálně 40 x 40 cm. Bude tak dostatečně stabilní a odolá i proti silnému větru. Takzvané mokré terasy se kladou do maltového lože, jsou tak odolnější proti povětrnostním vlivům. Drenážní ochranná vrstva, jako například nopová fólie, se položí na hydroizolaci a na ni se rozetře betonová mazanina. Nezapomeňte na dilataci betonové mazaniny každých 150 cm a odvodnění hydroizolačního systému. Dlažba, ať už keramická, nebo betonová, musí být samozřejmě mrazuvzdorná a protiskluzová. Stejně důležitá je bezpečnost. Je na vás, jaký typ řešení zábradlí si zvolíte: zděné, kovové nebo efektně průhledné z bezpečnostního skla. Na střešní terase působí efektně intimní večerní osvětlení, proto nezapomeňte ani na přívod elektrické energie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Výhody vegetační střechy

-má termoizolační vlastnosti, chrání hydroizolaci střechy před teplotními rozdíly
-působí jako akustická izolace, redukuje šíření hluku z okolí
-funguje jako biofiltr, snižuje množství prachu a oxidu uhličitého v ovzduší, a přitom produkuje kyslík
-dokáže zadržet až 50% vody před odtokem do kanalizace
-napomáhá tak zvyšovat vlhkost ve městě
-chrání samotnou střechu před povětrnostními vlivy

Koupání v bazénu

Počítat s takovým netypickým řešením můžete, jen pokud se pro něj rozhodnete již ve fázi projektování domu. Konstrukci střechy musíte dát nadimenzovat podle plánované velikosti bazénu a adekvátního zatížení jeho objemu vodou. Pro zajímavost, jeden kubík vody váží jednu tunu. Při malém bazénu s protiproudem o velikosti 2,5 x 4,5 ma hloubkou 1,2 m se zátěž střešní konstrukce vyšplhá až na 13,5 tuny. K tomu je třeba přičíst ještě zátěž samotného bazénu. Velkou pozornost věnujte také bezpečnosti a ochraně proti unikající vodě. Alternativní a méně nákladné řešení vodní lázně na terase je vířivka či malý vířivá vana. V takovém případě se běžná pochozí střecha dimenzuje na adekvátní nosnost.

images

Střešní parkoviště

Svažitý terén někdy v rámci projektu domu přináší i takovéto řešení. Při návrhu skladby pojízdné střechy je důležité vzájemné působení jednotlivých vrstev střešního pláště, adekvátně plánované zátěži. Pojízdnou vrstvu mohou tvořit lité materiály jako železobeton či asfalt, nebo betonová zámková dlažba. Parkoviště musí být správně odvodněné, aby na něm nevznikaly louže a led.

Místo na kolektory

Výhody ploché střechy ocení i ti, kteří se rozhodli pro energetickou úsporu při výrobě teplé vody. Na rovinné ploše se solární kolektory umísťují jednodušší a pohodlnější je i přístup při jejich údržbě. Při tomto řešení je třeba zachovat celistvost hydroizolačního systému, aby na střešní konstrukci nebyly přenášeny síly od zatížení větrem. Nejčastější úprava povrchu střechy je kombinace štěrkového násypu a vytvoření chodníků z tvarovek na pohyb techniků. Velkou pozornost je třeba věnovat průnikem kabelů technických zařízení přes střešní plášť. Aby plochá střecha dlouho sloužila ve váš prospěch, nevyplatí se při její realizaci šetřit. Obzvláště když má funkci navíc, svěřte ji do rukou odborníků se zkušenostmi. V takovém případě se odhaduje její životnost minimálně na 30 let. Nepodceňujte však ani její pravidelnou údržbu. Jednou ročně vyčistěte vpusti a vizuálně zkontrolujte namáhané detaily.

 

Nenáročná vegetace

Extenzivní střechy nejsou určeny k přímé využití. Vysazují se nízkou nenáročnou vegetací odolnou proti suchu, která je schopna regenerovat se. Rostliny dorůstají do výšky 5 až 20 cm a sázejí se do substrátu o tloušťce 3 až 5 cm. Intenzivní zelené střechy jsou náročnější na skladbu střechy, její zatížení i výběr zeleně. Sázejí se sem okrasné rostliny, keře a stromy. Skladba intenzivní vegetační střechy je obzvlášť citlivá na dostatečnou ochranu hydroizolace před přerostlými kořeny rostlin. Tloušťka substrátu, jehož 70% tvoří humus, se pohybuje od 20 do 100 cm.