Výtvarný ateliér

Když se řekne byt nebo rodinný dům, vyřídíme si klasické složení místností a již méně myslíme na to, že by se mezi nimi mohl nacházet i samostatný výtvarný ateliér. Zatímco malovat se dá při dobrých světelných podmínkách prakticky kdekoliv, tak realizovat se v oblasti sochařská můžeme jen v ateliéru postaveného podle norem. Malířství je na rozdíl od sochařství nehlučné.

Ideální prostředí

technologií disponuje talentem a uměleckými vlohami je nepochybně dar, který je třeba si vážit. Někdo i kulatý obličej namaluje hranatě, čili umět se umělecky projevit nepředstavuje rozhodně samozřejmost. Někdy záliba v kreslení a malování přeroste do profesionální roviny. Abychom si zajistili dostatečný komfort a vytvořili dokonalé pracovní prostředí, vyhradíme si doma samostatný koutek nebo si zřídíme zda pronajmeme vlastní výtvarný ateliér.

Pronájem ateliéru

Pokud nám nestačí prostorové kapacity a rádi bychom si dopřáli tvůrčí ticho, hledáme možnosti mimo našeho bydliště. V některých evropských městech se dokonce nacházejí lokality, kde se koncentrují umělci a kde narazíme na desítky prodejních míst a půvabných obchůdků. Tyto uličky jsou vyhledávaným místem nejen turistů, ale i domácích obyvatel.

Svobodný proces

Výtvarný ateliér představuje pastvu pro oči a je zároveň svatyní, do kterého mají vstup jen vyvolení. Autoři díl se většinou nedokončenými díly nepyšní a protože proces tvorby představuje složitý proces, blíže časové vymezení dokončení obrazu nebo sochy není předem známo.Při tvorbě díl na objednávku je to samozřejmě jinak. Kromě silného vizuálního vjemu návštěva výtvarného ateliéru poskytuje i intenzivní čichový vjem.

Bohatá produkce

Pokud dáváme své nápady na papír, k našemu štěstí nám chybí pouze stůl a pohodlná židle. Při vyšších nárocích a složitějších technikách si potřebujeme sehnat malířský stojan, plátno, profesionální sadu štětců a barev.Velkorozměrné okno nám zajistí ideální světelné podmínky a dobré větrání. Při plodném tvůrčím období počítejme s bohatší produkcí. Výtvarné ateliéry se mění na malé soukromé galerie, kde je z čeho vybírat a hlavně, kde je na co se dívat.

Dveře do hangáru

Sochařský ateliér představuje kapitolu samu o sobě. Jednak věnovat se této bohulibé činnosti je časově a finančně nákladné a jednak vyžaduje i fyzickou sílu a specifické podmínky. Věděli jste o to, že sochařský ateliér potřebuje vysoký strop, aby se v něm mohl vyjímat druhý Michelangelův David a že tomu se potřebují přizpůsobit dveře, které občas připomínají vchod do hangáru? Viz přiloženou galerii a prociťte jejich neobyčejnou atmosféru.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA