Vyměňte starý za nový

Rekonstruovat objekt na nízkoenergetickou stavbu je velmi náročné, o energeticky pasivním standardu ani nemluvě. Neztrácejte však hlavu, vhodným odborným posudkem a projektovou přípravou můžete docílit i přesto velké energetické úspory. Důležité je zvolit vhodný ekonomický variantu, abyste dosáhli harmonie mezi plánovanou investicí a požadovanou úsporou.

Nejzákladnější krok je oslovení odborné osoby, která zjistí stavebně-technický stav objektu a analyzuje všechny důležité poruchy. Může jít o trhliny, poškození omítky nebo jiné poruchy způsobené vlhkostí, zda nedostatečným realizováním základů, svislé či střešní konstrukce. Na kompletní řešení rekonstrukce na nízkoenergetický standard je nutná analýza tepelných mostů i statický posudek. V rámci projektové přípravy odborník zváží řešení všech poruch a navrhne vhodné řešení sanace. Velmi problematické bývají památkově chráněné objekty. Tam lze nízkoenergetický standard dosáhnout velmi těžko a někdy vůbec. No neznamená to, že vhodným řešením nelze docílit alespoň nějaké energetické úspory s adekvátními investičními vstupy. Suma sumárum rekonstrukci musí předcházet důsledné zvážení všech potřebných informací o stavbě. Také platí pravidlo, že vysoká investice nemusí odpovídat požadovanému výsledku.

avantgarde-126-f-1396549286

Pusťte se do toho …

… S rozvahou a dodržte plánované kroky zahrnuty v projektu. První krok realizace bude směřovat k odstranění příčin vlhkosti a statických poruch v součinnosti s ostatními stavebními úpravami. Budete muset vyměnit i stará okna a vstupní dveře za nové, které splňují požadované tepelně-technické parametry. Po celém obvodu rámu či zárubně je musíte precizní utěsnit. Nejlepší je, pokud okna osadíte do tepelněizolační roviny obvodového pláště. Tloušťka kontaktního tepelněizolačního systému stavby by měla odpovídat tepelně-technickému posudku. Následně třeba zateplovat i sokly až po základovou spáru odpovídajícím materiálem odolným proti vlhkosti. Nezapomeňte, že stavbu musíte vnímat jako jeden organismus a bude nutné navzájem sladit několik opatření. Nestačí udělat k cíli jen jeden krok – bylo by to příliš naivní a snadné. Pokud se tedy setkáte například s problémem, jak zateplit podlahovou desku nebo stěny, které prostupují obvodový plášť, musíte zvážit jejich odstranění a následně nově zrealizovat konstrukci, tentokrát termicky oddělenou. Realizaci svěřte stavební firmě, která má zkušenosti a nespěchá se s ukončením prací na úkor kvality. Dbejte na to, aby byly všechny detaily styků správně a důsledně realizované. Na to si zajistěte stavební dozor, který dohlédne na práci firmy dle projektu.

V rámci realizace nových rozvodů …

… Vytápění počítejte s inovativní formou kotle s mnohem menším výkonem a nízkoteplotního systému s termostatickou regulací. V některých případech se vyplatí i investice do tepelného čerpadla. S vytápěním souvisí i ohřev teplé vody av mnoha lokalitách Slovenska můžete uvažovat io podpoře solární energie. Nezapomeňte, že ani rozvody se nevyhnou tepelnému zaizolování. Vedle ostatních rozvodech vody, kanalizace či elektroinstalace byste měli řešit i větrání. Už v projektové přípravě byste měli uvažovat s odborníkem nad řídící větrací jednotkou s rekuperací. Jednak využívá teplo, které by běžně uniklo z interiéru větráním, na ohřev přivádějícího čerstvého vzduchu, jednak řeší i vnitřní vlhkost prostoru. Tím, že utěsníte obvodový plášť a otvorové konstrukce, stále nevyřešíte hromadění vlhkosti v interiéru. Kritéria novodobé stavby jsou jiné než v minulosti. Proto se problémy s vlhkostí a následně narušení hygienického prostředí domácnosti řeší pravidelným větráním. No bez řízeného systému bude stále unikat v zimě teplo, v létě zas požadovaný chlad z interiéru. Věděli jste, že ztráta větráním dosahuje až 40% z celkové hodnoty úniku tepla? Pokud byste měli dosáhnout hygienicky předepsanou normu výměny vzduchu, museli byste během celého dne větrat každou jeden a půl hodiny! Pod kontrolou budete mít úsporu pouze s řízeným větráním. Neustále přivádí čerstvý vzduch, filtruje jej a odvětrává použit spolu s nadměrnou vlhkostí. V rámci nového řešení zdravotechniky můžete uvažovat o rozdělení provozu na černou a šedou vodu, s využitím studniční a dešťové vody.

prima-velky

Bez zbytečných spekulací …

… Dojedete dále. Držte se hesla, že každý ovládá něco jiného, ​​a tak si najděte odborníka, kterému budete důvěřovat a nebudete zbytečně spekulovat. Při projektu se tvrdohlavě nedržte výklenků a různých členitostí stavby. Pokud budete uvažovat v rozmezí jednoduchých a tvarově čistých řešení, tak to bude jednodušší i při realizaci a reálnější se přiblížíte ik dosažení maximálních možných úspor. Pokud je součástí rekonstrukce i vnitřní úprava dispozice, snažte se pochopit radu architekta, aby se logika uspořádání odvíjela i od teplotního zónování. Z toho vyplývá i rozměr jižně a severně orientovaných oken. Hodně pochybení nastane, pokud chcete ušetřit na tepelné izolaci ze strany nevytápěného prostoru, nejčastěji na ignorováni zaizolování stropu suterénu nebo střešní konstrukce. Promyslete si i důsledné izolování ostění a nadpraží oken a dveří v obvodovém plášti. Lepší je více překrýt tepelnou izolací kus rámové konstrukce, jak šetřit na její tloušťce. A ještě jednou – nezanedbávejte potřebu větrání vnitřních prostor. V rámci řešení obnovy rozvodů je namístě řešit i řízené větrání. V součinnosti s tím vyřešíte i požadavek klimatizování interiéru v horkých dnech. Po těchto stručně popsaných krocích byste se měli dopracovat k uspokojivému výsledku. Při porovnání energetických nároků před a po realizaci byste měli zjistit velký rozdíl mezi spotřebou energie na vytápění i spotřebou elektrické energie. Samozřejmě, s tím souvisí i přijetí nové hospodárnějšího provozu v domácnosti, která souvisí s užíváním úsporných spotřebičů, úsporného osvětlovacího systému a také s hospodařením s vodou pomocí úsporných baterií či osobních zvyklostí.