Výměna starých rozvodů

Během rekonstrukce myslete i na výměnu zastaralých instalací. Aby se vám nestalo, že budete muset pro jejich poruchu rozmetat novou koupelnu.

Nejjednodušší cesta při výměně rozvodů je zachovat původní dispozici. Při nové počítejte s několika omezeními. V první řadě musíte respektovat polohu instalačního jádra. Limity se týkají zejména vzdálenosti zařizovacích předmětů od svislého odpadního potrubí. Délka kanalizačního připojovacího potrubí nesmí překročit tři metry. Při záchodě se vzdálenost dokonce zkracuje na jeden a půl metru.

Navíc, aby se potrubí nezanesly, třeba dodržet předepsaný sklon, minimálně tři stupně. Důležité je použít troubu se správným vnitřním průměrem, který je při záchodě 100 milimetrů, a u umyvadla, sprše a vaně 50 milimetrů.

Pokud toužíte po sprchovém koutu bez ploché vaničky nebo s ní, nevyhnete se, navzdory nízké výšce sprchových odtoků, zvednutí podlahy. Vodovodní připojovací potrubí veďte co nejkratší trasou a dodržte minimální počet ohybů kvůli redukci tlakových ztrát při proudění na minimum.

Tiché řešení

Vodovodní zda kanalizační potrubí vedené ve stěně či podlaze obalte izolačním materiálem proti šíření hluku, který zároveň plní i tepelně izolační funkci. Pro tento účel se osvědčily návlekové izolace. Jejich výhoda je konstantní tloušťka po celé délce potrubí. Hluk lze snížit i zabudováním tlumičů hluku vody do potrubí.

Na trhu jsou i speciální „nehlučné“ potrubí se zvýšeným útlumem hluku. Vliv na přenos hluku do stavební konstrukce má i způsob ukotvení potrubí. Doporučují se těsnící objímky s gumovými vložkami. Rozvody však neusazujte do příčky tloušťky 15 centimetrů, která sousedí s ložnicí, ale raději volte předsazenou stěnu.