Výhody a nevýhody klimatizace a stropního chlazení

I když se zdá, že ty nejžhavější letošní dny už máme za sebou, dobře padne mírně si upravit tepelnou pohodu v interiéru. Trh nabízí v zásadě dvě řešení: klimatizaci nebo stropní chlazení. Porovnejte si jejich výhody a nevýhody.

Nevíte se rozhodnout mezi těmito dvěma systémy? V tomto „souboji“ nelze určit jednoznačného vítěze. Každá alternativa má své pro a proti. Oslovili jsme odborníky na klimatizační jednotky i chladicí stropy a přinášíme zjištěné výsledky po jednotlivých položkách posuzování. Možná vám pomohou zodpovědět vaše dotazy a snadněji se rozhodnout.

Vstupní investice

V této položce se drží ve vedení klasická klimatizační jednotka. Cena chladicího stropu se pohybuje v hodnotách 2430 až 3240 Kč za metr čtvereční plochy stropu, ke které je třeba připočítat však individuální cenu za výměník a čerpadlo při využívání studniční vody.

Pokud se jako zdroj vytápění využívá tepelné čerpadlo, jeho funkci lze použít i na chlazení bez výdajů navíc. Při domácích klimatizačních jednotkách se pořizovací cena pohybuje v závislosti na typu a složitosti instalace v rozmezí 27 000 až 54 000 Kč.

Instalace

V stávající stavbě vyžaduje montáž stropního chlazení rekonstrukci stropu. Provádí se dvěma způsoby – mokrým nebo suchým. Zapuštění trubek do vyfrézovaných drážek v sádrokartonových deskách, tedy suchý proces, se používá při novostavbách i rekonstrukcích. Prostor mezi deskami a základním stropem umožňuje jednoduchou a praktickou instalaci všech rozvodů včetně kabeláže či osvětlení.

Při mokrém procesu se podobně jako u podlahového topení trubky omítnout tenkou vrstvou omítky. Tento způsob se využívá zejména v novostavbách, kde lze předem navrhnout distribuční systém. Instalaci klimatizace realizuje odborná firma. Její montáž nebývá tak náročná jako při stropním chlazení. Split klimatizace se skládá z vnější a vnitřní jednotky.

Venkovní jednotka se umisťuje na fasádu domu nebo na střechu. Otvorem ve stěně se protáhnou měděné trubky, ve kterých proudí chladivo. Odvod kondenzátu z vnitřní jednotky se svede buď do odpadu, nebo do venkovního prostředí. Trubky by v ideálním případě měly být zasekané do zdi.

Způsob chlazení

Při stropním chlazení ochlazování místnosti probíhá tak, že voda s teplotou nižší o 3 až 4 ° C než teplota vzduchu v místnosti prochází sítí trubek, přičemž odebírá teplo z místnosti a odvádí ho pryč. Odvádění tepla a rozložení teplot v místnosti je rovnoměrné, jelikož účinná chladící plocha pokrývá celý strop. Nedochází tak k nežádoucímu víření prachu a negativnímu proudění chladného vzduchu. Výhodou klimatizace složené ze dvou jednotek je vysoký výkon, rychlé chlazení a poměrně malé nároky na zabudování do stavby. Klasická klimatizace ochlazuje místnost foukáním studeného vzduchu.

2c7985e98836c1d8e523af6218621ec5

Zdravotní hledisko

Desetistupňový teplotní rozdíl způsobuje organismu extrémní šok. Obecně jsou známé výhrady proti klimatizačním jednotkám pro silné proudění chladného vzduchu, víření prachu či právě velké rozdíly teplot mezi interiérem a exteriérem. Není to však chyba klimatizační jednotky, spíše jde o nevhodné umístění klimatu v místnosti. Uživatelé často nerespektují pravidlo, že rozdíl teplot mezi klimatizovaným prostorem a exteriérem by neměl přesáhnout 6 až 7 ° C. Klimatizaci bychom neměli používat více než 4 hodiny denně i pro vysoušení vzduchu. Ze zdravotního hlediska se doporučuje sledovat optimální vlhkost v klimatizované místnosti. Měla by se pohybovat v rozmezí 55 až 60%. Dlouhodobější používání klimatizace může způsobit malátnost a únavu. Negativní následky nemusíte pocítit hned, ale až po delším období. Co se týče alergií, renomované značky již mají standardně ve svých jednotkách plnohodnotnou soustavu filtrů, které vzduch pročistí. Moderní filtrační systémy odstraní nejen prach, ale zachycují i ​​pylová částečky od velikosti 0,25 um či srst zvířat. Tehdy může mít provoz klimatizace pozitivní přínos pro alergika. Jedinou podmínkou je pravidelné čištění těchto filtrů. Ze zdravotního hlediska je systém stropního chlazení vhodnější díky rovnoměrnému rozložení teplot v místnosti a minimálnímu víření prachu.

Provozní náklady

V minulosti měla klasická klimatizace spotřebu i několik tisíc wattů. Drtivá většina výrobců dnes nabízí invertních klimatizace, jejichž spotřeba výrazně klesla. Přepínáním mezi střídavým a stejnosměrným proudem vykazují úsporu okolo 40% oproti neinvertným modelům. Příkon takových jednotek se pohybuje řádově od 500 W / hv režimu chlazení. K provozním nákladům klimatizace připočtěte pravidelné náklady na filtry a servis. Stropní chlazení uvádí nízkou energetickou náročnost iv případě, že jako zdroj chladu je použito tepelné čerpadlo. Minimální náklady vykazuje při chlazení vodou ze studny. Chladicí stropy při nepřetržitém provozu spotřebují energii jen na pohon čerpadla, které pohání vodu ze studny do výměníku a malé cirkulační čerpadlo zajišťující cirkulaci ve stropě. Jejich výkon spolu může být do 150 wattů.

Estetické hledisko

Jelikož stropní chlazení je ukryto nad podhledem, esteticky nezasahuje do vzhledu interiéru. Nástěnné klimatizace se už také posunuly od nevzhledných bílých krabic. Mezi současnými modely najdete i designově propracované modely, například v podobě obrazu nebo se zrcadlovou čelní plochou.

80fc3a4daadb118d417aec557781311c

Hlučnost

Významná výhoda stropního chlazení je tichý chod, hlučnost vody proudící v systému trubek je prakticky nulová. Hlučnost klimatizací jednotlivých modelů je rozdílná. Nejtišší vnitřní rezidenční jednotky dosahují ve spánkovém režimu hladinu akustického tlaku jen 17 dB (A), většina modelů se drží kolem 19 dB (A).

Údržba

Systém stropního chlazení je bezúdržbový. Servis se doporučuje provést jednou za pět let. V případě klimatizace je důležité dodržovat pravidelnou výměnu filtrů. Zanesený a neudržovaný filtr je živná půda na množení mikroorganismů, hub, plísní a jejich následné šíření do okolí. Při výběru klimatizační jednotky se vyplatí všímat si, zda má daný model funkci automatického vysoušení výparníku. Díky ní v něm nevznikají plísně, které jinak nejenže šíří zápach, ale mají i silný alergenní účinek. Základní údržbu si uživatel dokáže udělat sám. Pravidelně by měl omýt předfiltr navlhčenou houbičkou a také mřížku, přes kterou se čerpá vzduch. Alespoň jednou za sezónu výrobci doporučují objednat si servis, kde klimatizační jednotku rozeberou a vyčistí.