Vyběr materialu na stavbu

Jelikož se dům nejprve staví, až potom se v něm bydlí, všímáme si zejména krátkodobé výhody materiálu – komplexnost stavebního systému, jednoduchost a rychlost výstavby či úsporu materiálu. Poradíme vám, na co ještě kromě toho dbát.

Pevnost, únosnost materiálu. „Je důležitá z hlediska statiky stavby, i její životnosti,“ vysvětluje  odborník na stavební materiály. Požární odolnost. Souvisí s bezpečností užívání a s životností stavby.

„Veškeré zdicí materiály se vyznačují vysokými hodnotami požární odolnosti. No například cihla jako jediná absolvuje i křest ohněm už při vzniku. Díky technologii vypalování získává své jedinečné vlastnosti, „tvrdí odborník.

cihly

Tvarová stálost

Zdící materiály by měly být po zabudování tvarově stabilní a neměly by měnit svůj tvar a rozměry. Jinak může po čase dojít k trhlinám ve zdivu. Tvarové či objemové změny souvisí s vysycháním některých zdicích materiálů.

Izolační vlastnosti

Jednotlivé zdicí materiály jejich dosahují cestou co největšího vylehčení. Ať už v podobě pórů uvnitř materiálu, případně v kombinaci se systémem svislých dutin (pálené cihly).

„Je důležité, aby byl materiál suchý. Vlhkost výrazně zhoršuje tepelněizolační vlastnosti jakéhokoliv materiálu, „radí odborník. Difuze vodních par přes konstrukce je důležitá z hlediska kvality vnitřního prostředí domu. Materiály s nízkým difuzním odporem zajišťují optimální vlhkostní režim a přirozeně regulují vlhkost.

S12_door_left_baustoffe

Zdravotně nezávadný

Ekologičnost. Stavební materiál by měl být co nejšetrnější k životnímu prostředí. A to od svého vzniku přes zabudování a užívání stavby až po demolici stavby a následnou recyklaci. Zdravotní nezávadnost zdících materiálů se považuje za úplnou samozřejmost. Dlouhá životnost s minimálními nároky na údržbu je samozřejmou požadavkem z uživatelského hlediska.