Výběr fasády

Omítku či obklad na fasádu nevybírejte jen podle vzhledu. V první řadě ji přizpůsobte obvodové konstrukci a způsobu zateplení.

Ne každý povrch se hodí na kontaktní zateplenou stavbu stejně jako na odvětrávaný fasádní systém. Současné trendy vedoucí k úsporným stavbám se přiklánějí spíše k odvětrávaným fasádám jako ke kontaktním. Obvodový plášť tvoří nosná konstrukce s tepelnou izolací a odsazená podkonstrukce, na kterou se upevňují fasádní desky.
Vytvořená průběžná mezera o velikosti dva až pět centimetrů mezi obkladem a tepelnou izolací vytváří komínový efekt s ustavičným prouděním vzduchu. Ten odvádí vodní páry, což zajišťuje optimální vlhkostní režim celé konstrukce. Mínusy odvětrávané fasády jsou vyšší investice ve srovnání s kontaktním systémem, zejména díky ceně obkladu, a nutnost precizní realizace s důrazem na technické detaily.

Způsoby uchycení

Fasádní desky se při odvětrávaných fasádách osazují suchým procesem – kotvením na dřevěnou podkonstrukci nebo na hliníkový rošt. Široký výběr konstrukčních systémů a způsobů kotvení dovoluje sáhnout i po obkladech s vyšší objemovou hmotností. Při tomto typu fasád se nejčastěji používají dřevěné, vláknocementové, keramické či kompozitní fasádní desky.

Při moderním rodinném domě doporučujeme jejich upevnění bez viditelných spojů, ne s přiznaným nýtováním. Způsob uchycení obkladů se liší dle nabídky výrobce. V zásadě máte na výběr z několika možností, například lepení, zavěšení nebo uchycení do podélných lišt. Alternativní řešení ukotvení tenkých keramických, kamenných nebo skleněných fasádních desek je pomocí nenápadných nerezových příchytek bez zásahu do desek.

Bez odvětrání

Při kontaktním systému zateplení sendvičové konstrukce se nejčastěji používají na finální úpravu fasád omítky, ale stále oblíbenější jsou i obklady. Upevňují se mokrým procesem – lepením. I proto se doporučuje použít na takové fasády obklad s nízkou objemovou hmotnosťou.Lepenie je levnější, jednodušší a rychlejší variantu. Na druhé straně však nemá takovou životnost a má menší paropropustnost.

Se zárukou

Obklady jsou sice cenově náročnější než omítky a fasádní nátěry, ale pokud zvolíte bezúdržbový a snadno omyvatelný obklad, vedle zajímavém vzhledu ušetříte náklady na údržbu. Ať se rozhodnete pro jakýkoliv typ fasády, vyplatí se upřednostnit ověřený kompletní fasádní systém. Kombinuje kompatibilní prvky od jednoho dodavatele, který na ně poskytuje záruku a odborné poradenství i servis.

Odvětrávané fasády

-upevňování fasádních desek kotvením
-finančně náročnější
-vyžadují precizní realizaci
-delší životnost
-výborná paropropustnost
obklad: dřevo, lícové cihly, vláknocement, kompozity, keramické desky, titanzinek, kámen, sklo
Kontaktní fasády

-upevňování obkladu lepením
-levnější
-snadnější a rychlejší realizace
-kratší životnost
-menší paropropustnost
obklad: cihlové pásky, dřevo, plast

Vyvarujte se kombinace kontaktní a odvětrané fasády. Styk těchto dvou systémů je náročný na kvalitu realizace av praxi často přináší problémy. Pod odvětrávanou částí fasády se nachází paropropustná membrána, která propouští vodní páry ven z konstrukce do odvětrávané mezery mezi obkladem a tepelnou izolací.

Při kombinaci systémů je nutné ukončit paropropustnou membránu odvětrávané fasády pod konstrukci kontaktního zateplovacího systému, a to v místě mezi tepelnou izolací a obvodovou stěnou. Pokud realizátor podcení tento náročný technický detail, konstrukční a klimatický vlhkost začne prosakovat do tepelné izolace, která přestane plnit svou funkci. Proto doporučuji rozhodnout se pouze pro jeden systém.