Volně stojící krb

Krb, vyjímající se v centru společenského prostoru, si příjemným teplem a hrou plamenů podmaní celé okolí.

Volně stojící krb je dominantním hráčem v monoprostor. Jeho charakteristickým rysem je stylový vzhled. Ale pozor, tam se to nekončí. Aby si dobře plnil svou praktickou roli, musí mít správné navrženou krbovou vložku a výkon.

Nejen na efekt

Chcete ho jen jako imageovým doplněk na vytvoření atmosféry? Působivé jsou ze stropu visící kovové krby. S topným efektem to u nich není žádná sláva. Mají otevřené ohniště, které spotřebuje hodně kyslíku, i dřeva a oheň v něm nelze regulovat.

Teplo, které dřevo vytvoří, vzápětí odsaje komín ven. V místnosti z něj zůstane pouze nepatrná část, maximálně 30 procent. Při nepříznivých vnějších tlakových podmínkách nebo zapnutí digestoře může nastat zpětný tah v komíně a kouř se nažene do místnosti.

Mnohem lépe jsou na tom krby s uzavřenou krbovou vložkou, které mají účinnost kolem 70-80 procent. Oheň hoří elegantně za sklem s pomocí vzduchu přiváděného ideální zvenku. V uzavřené spalovací komoře se dosahuje vyšší teplota hoření. Při ní se dřevo spálí důkladněji – na stejné množství vyprodukovaného tepla tak třeba méně dřeva. Plynule lze regulovat přívod vzduchu potřebného k hoření, čímž se vlastně reguluje intenzita hoření. V případě nainstalované komínové klapky se dá regulovat i komínový tah. Krbová vložka může mít různý tvar a provedení.

51141e5ace36bDSCF2025

Prostorová omezení

Pokud se chcete ohřívat u krbu umístěném v centru místnosti, začněte ho plánovat včas. Musíte při tom počítat s různými omezeními. Krb můžete postavit tam, kde je připraven komín. Cestu komína zase určuje konstrukce stropu a střechy, v trase mu nemohou stát trámy ani krov. Zděný komín musí mít základ a podle hmotnosti krbu je třeba zpevnit podlahu na místě, kde bude stát. Další aspekt, který je třeba zohlednit, je přívod vzduchu.

Dimenzuje se podle velikosti vložky a vede se v podlaze, pod základovou deskou nebo přes vzduchotěsnou šachtu v komíně. Vše se dá vhodně sladit a ideálně navrhnout v procesu projektování. I při rekonstrukci domu musíte při umístění krbu vycházet z danosti prostoru, kde je komín nebo kde jej lze vybudovat. Nezbytné je stávající komín zkontrolovat, zda splňuje všechny požadavky, lze ho třeba vyvložkovat.

Nový komín můžete vyzdít nebo použít dvouplášťový nerezový systém vedený interiérem přes střechu ven. Při hledání místa na krb je dobré vědět i rozmístění nábytku, aby se nestalo, že sedačka či jídelní stůl budou tak blízko, že tam nevydržíte sedět. Z hlediska tepelné pohody, ale i bezpečnosti je nutné dodržet určitou ochrannou zónu, která se pohybuje od jednoho metru od krbu.

Správná vložka

Design a velikost krbu ovlivňuje krbová vložka, jejíž výkon a velikost vycházejí z velikosti prostoru. Pokud je dobře dimenzovaná, prostor nepřehřeje, ale příjemně vytopí. Od krbu stojícího v centru obýváku většinou očekáváme, že hru plamenů bude vidět ze všech stran. Tato představa však není vždy realizovatelná.

Přes sklo proniká více okamžitého tepla než přes ostatní plochy krbu. Čím má tedy krbová vložka větší prosklení, tím z ní proniká více tepla do okolí. V moderních, energeticky úsporných domech jsou velkolepé prosklení krbů nežádoucí, protože by jejich protopilo. Na trhu jsou však vložky, které mají zdvojené sklo a redukují prostup tepla až o 36 procent. Ty umožňují navrhovat větší podíl prosklení, tedy i hezčí design krbů.

TOUC5100 ARZANO

TOUC5100 ARZANO

Lehký či masivní?

Kromě tvaru a velikosti krbové vložky vám odborník navrhne, jakým způsobem se bude teplo distribuovat, zda bude krb horkovzdušný, nebo sálavý. Z teplovzdušného krbu se teplo šíří vyhřívaným proudícím vzduchem, zatímco sálavý ho naakumuluje v těžkých materiálech, z nichž je postaven, pomalu uvolňuje a rovnoměrně prohřívá okolní předměty a druhotně vzduch.

Teplovzdušný krb je postaven převážně z materiálů s nízkou tepelněakumulačními schopností, rychle uvolní teplo, ale i rychle vychladne. Někdy je to pozitivum, jindy ne, podle toho, jaké má dům tepelné ztráty a jak rychle třeba do prostoru dodat teplo. Sálavé teplo je zdravější a příjemné, při tomto způsobu ohřevu se tak nevíří prach jako při proudění vzduchu a vzduch se velmi nevysušuje.

Krb může být postaven z různého materiálu. Subtilnější konstrukce jsou z ocelového plechu a většinou nejsou vizuální ani provozní bariérou v prostoru. Mohutnější jsou řešeny jako součást interiéru oddělující jednotlivé zóny monoprostor.

Komín dodatečně

Při dostavbě komína můžete využít stavebnicový komín s keramickou vložkou, který je třeba založit na únosný základ. Druhou možností je zvolit lehký nerezový systém. Jeho stavba je jednodušší, klade menší nároky na zásah a stavební úpravy objektu. V obou případech je nutné stavební povolení a uvedení komína do provozu revizí od kominíka s příslušným certifikátem.

Odborník radí

Jaké chyby vznikají při stavbě krbů?

Nejdříve se postaví komín a až následně se vybírá krb. Komín se však dimenzuje podle typu krbové vložky, toku spalin spotřebiče. Například v domě je postaven komín s průměrem 180 milimetrů a jeho majitel chce větší vložku. Z prostorového hlediska by tam i mohla být, ale nedá se napojit, protože má hrdlo s průměrem 250 milimetrů. Buď se komín zbourá a postaví nový, nebo se majitel domu uskromní s menším krbem. Tomuto lze předejít řešením projektové dokumentace nejen ve spolupráci s architektem, ale také s odborníkem na stavbu krbů.