Vjezdové brány, garážová vrata a jejich součané trendy.

Pohodlný vjezd na dálkové ovládání není už dávno výsadou amerických filmů o milionářích. Dnes si takový systém můžete dovolit i vy. Vjezdová brána a garážová vrata totiž mohou být vybaveny motorickým pohonem a radiovým ovládáním s dosahem až 100m.

Příjemné a pohodlné bydlení v rodinném domě může být doplněno komfortem automatického ovládání vjezdové brány na pozemek a garážových vrat. Vjezdová brána a garážová vrata totiž mohou být vybaveny motorickým pohonem a radiovým ovládáním s dosahem až 100m.

Brány

Při volbě druhu brány je rozhodující prostorová dispozice v oblasti vjezdu na pozemek. Brána může být otočná tzv. křídlová nebo posuvná-pojezdová. Brána otočná může být vybavena elektropohonem nadzemním, montovaným mezi křídlo a nosný sloupek nebo podzemní, montovaným pod otočnou osu brány. Brána posuvná může pojíždět kolečkama po kolejnici zabudované v zemi tzv. kolejnicová nebo může být zavěšená na podvozcích umístěných vedle vjezdové vozovky -bezkolejnicová. Vlastní těleso brány se vždy pohybuje cca 100mm nad zemí. Oba druhy bran lze opatřit elektropohonem. Z bezpečnostních důvodů se každá brána vybaví blikačem pohybu a fotopaprskem. Jeho přerušením se pohyb brány zastaví.

Garážová vrata

Dle způsobu otevírání mohou být vrata křídlová, výklopná nahoru pod strop, odsuvná do boku nebo odsuvná nahoru. Všechny druhy vrat mohou být motorizovány eventuálně ovládány dálkově. Komfortem provozu, užitnou hodnotou a cenou jsou preferována vrata odsuvná nahoru tzv.sekční. Z bezpečnostních důvodů je vhodné vrata vybavit ochrannou fotobuňkou, která zvyšuje bezpečnostní vlastnost hnacího motoru.

 Radiové ovládání může být doplněno či nahrazeno tlačítkovým nebo čipovým nebo kartovým přístupovým systémem a docházkovým systémem.