Vhodný materiál na stavbu domu

Výběr vhodného materiálu na stavbu domu je zásadní rozhodnutí, během kterého je třeba zvážit celá řada faktorů. Zpravidla bychom si rádi vybrali špičkový materiál, se kterým se příliš nenaděláme a postavíme z něj co možná nejúspornější dům. A obvykle musíme nakonec přistoupit i na určité kompromisy. Díky Ytongu ale zjistíte, že kompromisy nejsou vždy nezbytné.

Teplo domova

Hlavním přínosem stavebního materiálu Ytong jsou jeho unikátní tepelněizolační vlastnosti. Bílý pórobeton je protkán systémem milionů vzduchových pórů. Vzduch je tak uzavřen v pórech a nemá možnost cirkulovat, proto je tím nejlepším izolantem. I bez zateplení obvodového zdiva překračují tvárnice Ytong stanovenou normu tepelného odporu. Komplexnost a jednotnost tohoto materiálu zabraňuje vzniku tepelných mostů, jejichž prostřednictvím uniká až 20% tepla.

Krátkodobé výhody: rychle, jednoduše a úsporně

Ytong nabízí celou řadu takzvaných krátkodobých výhod, které stavbaři ocení již při samotné výstavbě domu. Patří sem komplexnost stavebního systému, minimalizace odpadu, jednoduchost výstavby az toho všeho vyplývající další úspory – materiálu i času.
Pod značkou Ytong si m ů ete pořídit kompletní stavební systém na celou hrubou stavbu – tvárnice pro obvodové zdivo, zdivo na příčky, stropní a střešní systém, schodiště. Všechny tyto produkty jsou kompatibilní a zaručují rychlé a snadné zpracování. Díky nízké hmotnosti materiálu je manipulace s jednotlivými díly navíc jednoduchá a není nijak náročná. Tím však Ytong neztrácí na své vysoké pevnosti a nosnosti.

Dlouhodobé výhody: zdraví, pohoda a stálost

Pokud nemáte starosti se sháněním lidských i finančních zdrojů, pro volbu Ytongu vás přesvědčí dlouhodobé benefity. Protože u nich jde už doslova o zdraví. A to si obvykle za peníze nekoupíte.

Dům bez plísní a vlhkosti

Není nic horšího než vlhké stěny vašeho domu, které jsou napadené plísní. Na stěnách z pórobetonových tvárnic Ytong se však plísně nikdy šířit nezačnou. To díky optimální povrchové teplotě zdiva a zásaditému složení bílého pórobetonu.
Se zdravým bydlením souvisí i optimální vlhkost vzduchu. Měla by se pohybovat v rozpětí od 45 do 55%. Tvárnice Ytong přirozeně dýchají a póry navíc odvádějí nadbytečnou vlhkost z interiéru, nebo ji uvolňují zpět.

Stoprocentně přírodní materiál

Přihlédneme k důležitým faktem, že Ytong se vyrábí pouze ze stoprocentně přírodních materiálů (směsi křemičitého písku, vápna a vody), má až třikrát nižší míru radioaktivity než šedý pórobeton či keramické materiály.