Věnujte pozornost střešní krytině a poškozenou vyměňte

Každý materiál časem ztrácí svůj lesk a nejednou i své kvality. Výjimkou není ani střešní krytina.

Více výrobců na trhu poskytují na střešní betonovou či keramickou krytinu 30- a víceletou záruku a mnozí říkají o jejím bezúdržbovosti. Dříve či později se však i pod tou nejkvalitnější krytinou čas podepíše. V pórovitém materiálu se vlivem počasí usazují drobné částečky prachu.

Ty mohou časem vytvořit vrstvu na zakořenění mechů, lišejníků nebo řas a za několik let už můžete mít střechu pokrytou celými koberci. Rostliny mají tendenci zakořeňovat se stále hlouběji, čímž dochází k postupnému drcení střešní krytiny. Pomáhá jim přitom tepelná roztažnost a mrazy. Proces zvětrávání trvá několik desítek let, ale při méně kvalitní krytině zda poškozených kusech se efekt může projevit i dříve.

Věnujte jí pozornost

Opotřebení se dá zpomalit pravidelnou údržbou. Způsobů je hned několik. Nežádoucí porost z povrchu krytiny seškrabejte mechanicky, například špachtlí. Následně vymyjte nánosy v pórech či ve zvětralých částech střechy. Pomohou vám vysokotlaké čističe. Jejich efektivitu můžete zvýšit rotační tryskou.

Pokud máte střechu orientovanou na sever nebo v blízkosti lesních porostů a hřebenáče nebo nároží osazené do malty, vyplatí se investovat do speciálního střešního doplňku – Celoměděný větracího pásu. Ten na rozdíl od malty nebude omezovat účinné větrání střechy a navíc generuje měděné soli, které zabraňují usazování mechů a lišejníků v okolí hřebene či nároží. Dále od nich však účinkují jen v určité míře.

Na menších plochách odstraníte mechy a lišejníky speciálními přípravky s biocidními a dezinfekčními účinky. Jsou dostatečně silné na to, aby zničili na střeše všechno organického původu. Vytvořte roztok, který pumpičkou nanesete na střechu a po krátkém působení umyjete vodou. Podle znečištění střechy můžete postup zopakovat i vícekrát.

Očištěnou krytinu je vhodné chránit penetračním nátěrem.

Vyplní mikropóry krytiny a připraví podklad na vrchní ochranný nátěr a jeho dokonalé přilnutí. Speciální akrylátová barva ředitelná vodou, přímo vyvinutá pro nátěr pálených i betonových tašek, zajistí jejich odolnost proti povětrnostním vlivům, vodě i UV záření. Na závěr aplikujte ještě vodoodpudivý nátěr, abyste na pár let nedali šanci opětovnému růstu mechů, lišejníků, plísní či hub.

Poškozenou vyměňte

Betonové a keramické krytiny mívají výbornou odolnost, ale občas může dojít k jejich poškození silným větrem, kroupami, vzácně vlivem mrazu. Výměna poškozené tašky není právě nejpohodlnější záležitost. Pokud nemáte doma náhradní, zjistěte si, zda je na trhu dostupný stejný typ tašky. V opačném případě hledejte takovou, která se nejvíce podobá tvarem, materiálem i barvou a zaměňte ji za původní z takové části střechy, která není dobře viditelná.

Jednodušší vyměníte betonovou tašku, protože má drážku pouze ve svislém směru, na rozdíl od pálené, která má i horizontální drážku. Měněnou tašku třeba nadzvednout, mírně vysunout aby se uvolnil závěs, který ji drží na střešní lati a pootočit, abyste ji vytáhli ven. Opačným způsobem vložte nový kus. Dejte však pozor, aby byl vsazen v drážkách sousedních tašek.

Máte na střeše bobrovku? Její výměna je vzhledem k připevnění hřebíky náročnější, proto opravu raději svěřte do rukou odborníkovi.

Jak často třeba střechu čistit?

Závisí to od umístění stavby. Mnoho stromů či blízkost vodního zdroje ovlivňují vlhkost vzduchu. Čím je vyšší, tím déle trvá střešní krytině vyschnout a je náchylnější na tvorbu mechů, lišejníků a řas. Na Slovensku se střechy čistí průměrně jednou za 10 let.

Třeba použít i impregnaci?

Střechu se nevyplatí čistit, pokud ji následně neošetříte kvalitní impregnací. Po odstranění nečistot, které tvořily jakousi bariéru, je střecha ještě náchylnější na tvorbu mechů a lišejníků. Impregnace zajistí hydrofobní efekt a zpevnění porušenou povrchovou vrstvu krytiny. Střecha po dešti hned vysychá a zůstává pohledově suchá, čímž se zhoršují podmínky pro růst mechů a lišejníků. Zpevněním povrchové vrstvy se krytina stává odolnější a prodlužuje se její životnost.

Co způsobuje růst mechů?

Okolní vegetace, která zastiňuje střechu a pokrývá ji organickým odpadem, ten brání vysušení vlhké krytiny
blízkost vodního zdroje zvyšuje vlhkost mikroklimatu
zastínění sousedními objekty
orientace střechy na sever a severozápad, kde těžší vysychá
výskyt lišejníků a mechů v okolí, které se větrem dostanou na střechu
Triky proti nechtěným porostům

Čím vyšší budova a strmější střecha, tím méně se na ní budou vyskytovat lišejníky, naopak, střechy potažené až k zemi či s malým sklonem jsou porostlé mnohem rychleji
zabezpečte účinné větrání vzruchovou vrstvy pod krytinou, nevhodné je její utěsnění montážní pěnou a hřebenáč uložen do malty
sledujte, zda ze střechy dobře odtéká voda, v cestě jí může bránit stavební odpad i špatně navržené klempířské konstrukce: například vyústění deštného svodu z vyšší střechy na nižší

Zkontrolujte stav vaší střechy po zimě a nečekejte, dokud bude pozdě.