Ve které části domácnosti jsme nejkreativnější?

Vědci v tom mají jasno – pokud jde o tvůrčí myšlení, v některých částech domácnosti nám to jde lépe než v jiných. Pravděpodobně tušíte, kde to je …

Výzkumníci na univerzitě Bar-Ilan v Izraeli udělali zajímavý pokus: s účastníky pokusu se zahráli asociační hru: říkali jim běžná slova, jako například „bota“ nebo „bílá“ a účastníci měli říct první věc, co jim sejde na rozum.
Zároveň zkoušeli i jejich paměť (měli si zapamatovat dvou- až sedmimístné čísla). Ukázalo se, že čím více byla zkoušena jejich paměť, čili čím déle číslo si měli zapamatovat, tím běžnější byly jejich asociace. Například při slově „bota“ lidem nejčastěji napadne slovo „ponožka“ .
A naopak, čím kratší bylo číslo, tím byly jejich slovní asociace kreativnější, vzletnejší. To znamená, že nezatížená mysl je hravější a dokáže nabídnout originálnější, méně ošoupané nápady.

Tím se potvrdilo to, co mnozí známe z vlastní zkušenosti: nejlepší řešení komplikovaného problému nám sejdou na um tehdy, když nad ním úpěnlivě nepřemýšlíme. Když mysl dokáže uvolnit napjaté lana, nabere vítr do plachet.

Jedním z mála prostorů v domácnosti, když nějak extra nepřemýšlíme, je … přesně tak. Toaleta. Pokud se tedy někdo doma vytratí s tím, že jde tvořivě přemýšlet, víte, na které dveře zaklepat.

Dalšími vynikajícími kandidáty na kreativní myšlení jsou: koupelna – protože v ní děláme často ritualizováné, bezmyšlenkovité pohyby, chodba směřující na WC. A pokud jste ještě neprošli k myčce nádobí, i kuchyňské umyvadlo.

Z veřejných prostor například zastávka MHD. (Další dobrý důvod, proč méně jezdit autem! Protože mysl nemusí být v takovém napětí z silničního provozu, je pravděpodobnější, že dostanete vynikající nápad.)