Ucelená kompozice otevřeného vstupního prostoru

V tomto případě nás oslovili ze známé taneční akademie, abychom jim pomohli s revitalizací vstupního prostoru. Ten je majetkem školy a má otevřený přístup, nikde není žádná zábrana, plot, či zeď. Prostor vizuálně koresponduje s okolím, kde panuje čilý život, typický pro velké moderní sídliště.

Hned na úvod je třeba říci, že na tomto místě již zahradní úprava provedena byla. Navíc pěkná, smysluplná a zohledňující lokální podmínky a požadavky na minimální nároky na údržbu. Skalník, uzavřený v přesně vymezené ploše z dlažebních kostek, se krásně za ta léta od výsadby rozrostl a vytvořil pěknou, téměř souvislou zelenou plochu. Porosty svah s mírným sklonem a zabránil sesouvání jemné ostrohranné kamenné drtě, kterou byla plocha nastlané. Použité okrasné trávy jako je dochan, zda xerofytné druhy jako je rozchovník zase poskytují opravdu pěkný efekt iv exteriérii, o který není čas se starat.
Navzdory profesionálně odvedené práci se zde však našel prostor na realizaci i pro náš Green Team. Především bylo třeba udělat základní údržbu, jako je odplevelení, zaříznutí okrajů skalníku a vyzvednutí i zreparovanie okraje z dlažebních kostek. Po zhodnocení situace jsme dospěli k rozhodnutí obohatit kompozici o třetí rozměr, protože díky dominantnímu působení velké bílé stěny v pozadí se krása celé úpravy jaksi vizuálně ztrácela. Působila příliš dvojrozměrná – až ploše. Navíc bylo třeba dominantní působení velké bílé stěny vizuálně potlačit, protože jinak bychom do prostoru nedostali pocit harmonie a do třetice, chyběl zde „měkký“ přírodní materiál, kterým je dřevo. Kamene zde už bylo dost, i zeleně, ale prostoru chyběl třetí rozměr. Ten by dokázal zvrátit proporcionalitu kompozice blíže do rovnovážného stavu a materiál jakým je dřevo by zase kompozici zjemnila. Nesměli jsme ho však požít bodově, ani jen duální, nebo dokonce symetricky.

54383_FOTO 9 - Domov duchodcu Krc

Řešení

Rozhodli jsme tedy vybudovat čtyři různé prvky a to ze železničních pražců. Na různých prvcích z nich a na jejich asymetrické rozestavení v prostoru jsme postavili naše řešení. Základem jsou samozřejmě pražce, které seženete asi za osm Eur kus. Jejich obrovskou výhodou je neuvěřitelná trvanlivost, nevýhodou velká hmotnost a charakteristický pach. Navíc se nedoporučují do užitkové zahrádky, protože mohou kontaminovat půdu. Na architektonické řešení poloveřejných otevřeného prostoru jsou však přímo ideální. Nemusíte je pravidelně natírat, ani se o ně nijak jinak starat a vydrží venku beze změny dlouhá léta ne-li desetiletí.

54383_Obrázek001

Z pražců jsme přitom vybudovali nejprve jakési podstavce pod Hranta na balkonovky. Ty jsme v nepravidelném rytmu rozmístily na stěně a vytáhli tak řešení prostoru do třetího prostoru. Na uchycení těžkých pražců na stěnu jsme použili velké závitnicové tyče. I bez květináčů mají pražce na stěně svůj význam a vypadají dobře.

Díky dalším prvek z pražců však tyto podstavce na stěně propojují stěnu se stávající kompozicí. Přímé vizuální napojení mají podstavce na velký Hrant z pražců, který jsme naplnili zeminou a vysadili sem atraktivní a celkem nenáročný okrasný druh – rozchodník nádherný / Sedum spectabilis /. Kromě toho jsme na druhé straně kompozice umístili monolit ze dvou pražců, vysoký asi dva metry a vysadili k němu přísavník trojcípý / Parthenocissus tricuspidata /.

Do rohu, před hranu budovy jsme zasadili štíhlou jalovec, aby v budoucnosti – když se rozroste, změkčila působení ostré hrany budovy tím, že její část při bázi svým tělem zakryje. No a zcela na závěr jsme před vstup do budovy umístili lavičku zhotovenou také z pražců. Lavička je masivní, trvanlivá, stabilní av případě nouze poskytuje dostatečný komfort na krátkodobé posezení. Navíc je opravdu trvanlivá a nakoniec- co je na velkém sídlišti v naší zemi velmi důležité – je taková těžká, že ji není nutné dávat „na řetěz“.

54383_P4190019