Učarovaly vám dřevostavby? Poradíme vám s výběrem vhodné fasády (1. část)

Přiznat dřevo, které je součástí její konstrukce nebo ji omítnout? Při obou alternativách si dům zachovává vlastnosti dřevostavby.

Dřevostavby i v našich končinách stále více přibývají, ale ne vždy se svým vzhledem hodí do běžné zástavby. Aby byly architektonicky působivé, estetické v kontextu s okolním prostředím, může její fasáda evokovat dřevostavbu, ale stejně může simulovat zděný dům.

Maskovaná omítkou

Pokud se dřevostavba s přiznanými prvky nehodí do okolního koloritu a třeba respektovat charakter sousední výstavby, můžete ji zvenku zamaskovat klasickou omítkou. Je však třeba myslet na její specifika a zvolit materiály adekvátních vlastností a v souladu s daným konstrukčním systémem. Například na kontaktní zateplovací systém, používaný na difúzně uzavřené dřevostavby, třeba lepidlo přizpůsobit na dřevěný podklad a celý systém musí být schopen odolávat pracování dřevostavby.

Další možností může být stěrková hmota používána na dřevovláknité desky v případě difuzně otevřené konstrukce obvodové stěny, která musí být mimo jiné dostatečně prodyšná, pružná a dobré přídržná. Někteří výrobci vám nabídnou fasády se zateplovacím systémem s povrchem z tenkovrstvých omítek. Toto řešení se používá většinou při technologii sendvičových panelů.

Někteří výrobci zase dokáží dle vašich požadavků potáhnout panely nejen prodyšnou omítkou, ale připravit i barevné řešení. Panely i s povrchovou úpravou se montují na připravené základové desce a dům je hotový bez dodatečných nátěrů, oprav či kosmetických úprav. Takové řešení je estetické a zároveň stavbu urychluje a zlevňuje.

Omítka musí „dýchat“

Vlastnosti omítnutého povrchu rozhodují o tom, zda bude skladba dřevostavby opravdu difúzně otevřená, co nejlépe uvolňovat kondenzované vodní páry a zároveň chránit proti větru. Každá vrstva v konstrukci obvodové stěny musí být navržena tak, aby v ní nedocházelo ke kondenzaci, nebo jen v minimálním množství, a spolehlivost řešení zvyšuje vhodný omítkový systém.

Schopnost materiálu propouštět vodní páru charakterizuje hodnota difúzního odporu μ – čím je nižší, tím lépe materiál propouští vodní páru. Najpriedušnejšie jsou silikátové omítky, nejméně akrylátové. Pokud není umožněn prostup vodních par ven z omítky, může se hromadit vlhkost v konstrukci.

To přináší snížení izolačních schopností obvodové stěny, vznik plísní v konstrukci, čímž vznikají podmínky pro růst dřevokazných hub a v konečném důsledku může dojít k narušení statiky dřevostavby. Fasádu je vhodné kontrolovat a podle stavu zvolit údržbu – umýt, odstranit řasy či natřít ochranným nátěrem.