Třígenerační rodinná zahrada

Dvě novostavby, tři generace jedné rodiny a jedna zahrada. Prosím, račte vstoupit.

Na větším pozemku vyrostly dva domy, které pro své rodiče a bratra s dětmi navrhl známý  architekt. Rodiče, už na důchodu, se rozhodli pro domek se sedlovou střechou, bratr s rodinou pro stavbu s plochou střechou. Každý zde má své soukromí a zároveň jsou si, i díky společné zahradě, navzájem blízko.

Se čtyřmi terasami

Základní tvarosloví zahrady navrhl zmíněný architekt. Vychází z moderní architektury a nese se v přímých liniích. Domy jsou orientovány do L, ale dá se mezi ně projít.Celkem byste zde napočítali čtyři terasy. Zdá se vám to hodně? Ani ne, protože všichni z rodiny rádi tráví čas venku. Zpevněné plochy u domu mají súkromnejší charakter a přejí v létě každodennímu stolování či kávičkovaniu. Rodiče si vychutnávají jednu z nich s výhledem do zahrady.

 Dům s plochou střechou disponuje dvěma, větší je orientována do společného prostoru a menší, z boční strany domu, slouží dorůstajícím dětem. Největší, samostatně stojící terasu v rohu zahrady ohraničuje zídku z gabionů. Lavičky a ohniště ve tvaru železné polokoule ji předurčují na  večery při grilování nebo opékání v rodinném kruhu i se známými. V budoucnu ji plánují překrýt pergolou. Velkým plusem je lužní les s vysokými stromy, začínající hned za plotem, což vytváří hodnotné optické pozadí.

Plán výsadby

Zahradních realizátory si domácí pozvali až po dokončení domů a teras. Znali se s nimi již déle, a tak byla volba jednoznačná.Jejich úkol byl především naplánovat a zrealizovat rostlinnou výsadbu, svými nápady a tipy však také přispěly k celkovému výsledku. Majitelé měli sice jisté představy, no, přirozeně, nebyly až tak zběhlí v rostlinných druzích, kultivarech a jejich vlastnostech.Tvar záhonům předurčila architektura domu.

V rovných liniích najdete vysazeny množství trvalek a nízkých dřevin jednoduchých na údržbu. Sortiment zpestřují zajímavé stromy, jako jsou katalpy s kulovitými korunami, středomořská ALBIZU, červenolisté javory i stálezelená magnólie. Vyšší hladina spodní vody umožnila vybudovat šachtu se studnou a s technickým zázemím pro automatický zavlažovací systém. Základní údržbu má dodnes na starosti zahradní firma.

Funkční rozmístění prvků, ale i tvar a rozměry záhonů vznikly pod vedením architekta, který si nás přizval ke spolupráci. My jsme tyto myšlenky a nápady dále rozvíjely a podle toho vypracovaly rostlinného plán.

img_8577