Trhliny v omítce

Vnější a vnitřní omítka představuje finální povrchovou úpravu zdiva. Jejím úkolem je vyrovnat nerovnosti, ochránit před mechanickým poškozením či povětrnostními vlivy a působit esteticky.

Není trhlina jako trhlina

Trhliny v omítce vznikají z různých důvodů, důležité je dokázat určit, zda jsou jen estetické nebo mají vážnější příčinu. Nebezpečné jsou především trhliny, které vznikly v nosné konstrukci. Trhliny, které jsou viditelné ve spárách zdiva, způsobuje silné smršťování omítky, nedostatečná tloušťka nebo množství výplně ve zdivu, omítání vlhkého zdiva a povětrnostní podmínky. V každém případě trhliny většího charakteru musí posoudit odborník, který diagnostikuje jejich příčinu a navrhne nejvhodnější způsob sanace.Dalšími faktory, které způsobují vznik trhlin jsou nedodržení správné technologie omítání, použití nevhodného typu omítky nebo rozdílná tvrdost jednotlivých vrstev omítek (tvrdší cementová omítka se nesmí nanášet na měkčí maltovou).

Estetické trhliny

Mezi povrchové estetické poškození patří například smršťovací trhliny.Pokud zasahují hlouběji – do jádrové omítky, po čase dochází k opadávání omítky. Tyto trhliny vznikají během schnutí a tvrdnutí čerstvě nanesené omítky. Dá se jim zabránit výběrem vhodné omítky podle typu podkladu a správným způsobem omítání. Maltu třeba rozdělat z písku s jemnou zrnitostí a správným množstvím vody. Příliš velký objem vody je příčinou vzniku trhlin až prasklin během jejího odpařování, protože omítka musí schnout pomalu. Tehdy bude pevnější a odolá zvýšenému napětí, které vzniká při schnutí ve vztahu omítka – podklad. Doporučuje se nanášet omítku v tloušťce odpovídající maximálně desetinásobku zrnitosti písku. Omítku je třeba nanášet na navlhčený podklad a neomítne během horkých nebo chladných a větrných podmínek.

Opadává? Opravte ji!

Vnější omítka opadává nejčastěji z důvodu navlhnutí zdiva. Nejčastěji se tento problém vyskytuje na západně orientovaných fasádách, v místě připojení střechy, v oblasti soklu. Riziko vzniku trhlin a následného opadávání omítky na fasádě hrozí na částech fasády, kde se přechází z jednoho materiálu na druhý. V tomto případě se doporučuje vyztužit omítku drátěnou mřížkou. Kvalita vnější omítky závisí od správného nanesení jednotlivých vrstev. Mezi jednotlivými vrstvami je třeba také dodržet stanovena přestávka, aby mohly vyzrát. Opravu poškozené vnitřní omítky můžete realizovat vápennou a vápenocementovou maltou, která rychleji tvrdne a má vysokou pevnost. Menší trhliny, díry a spáry se mohou sanovat sádrovou omítkou s jemnou strukturou. Důležité je odstranit všechny uvolněné části, místo vyčistit a omítkou vyplnit prostor v jedné rovině. Na opravu vnitřních trhlin v rozích místností a stropech, které způsobuje sedání stavby se používají tmelící hmoty a plasticko-elastické tmely.

IMG_1904