Systémy na realizaci balkonů a teras

Terasy a balkony patří k nejexponovanějším konstrukcím stavby. Jejich odolnost a kvalitu provedení prověřují denně se měnící klimatické podmínky. Kvalitu a komplexnost stavebních materiálů musí při realizaci těchto konstrukcí podpořit i precizní dodržování technologických předpisů.

Klíčem k dokonalému vzhledu a funkčnosti těchto mimořádně exponovaných částí domu je důkladná diagnostika a příprava podkladu terasy či balkonu. Častým problémem při realizaci nových balkonů a teras je nedostatečná soudržnost povrchových vrstev podkladu. Nosná konstrukce musí být dostatečně pevná, aby měli následující vrstvy vyhovující přídržnost k podkladu. V horní vrstvě betonových podkladů často vzniká nesoudržná vrstva, takzvané cementové mléko. Problematickou vrstvu třeba odstranit po celé ploše povrchu, nestačí ji jen zpevnit penetračním nátěrem. Podklad, na který se budou nanášet další vrstvy, musí být rovný, pevný, vyzrálý, suchý, soudržný, bez trhlin, zbavený starých nátěrů, vosků, nečistot, mastnot atd. Pokud je podklad nerovný, opravíme ho vyrovnávací maltou, která slouží i na spádování povrchu. Vyspádovat terasu můžeme i pomocí tenkovrstvých a rychlovazných cementových potěrů, které se aplikují v kombinaci s adhezním můstkem, který zaručí jejich dostatečnou přilnavost. Výběr konkrétních výrobků stavební chemie závisí na druhu podkladu, zatížení nosné konstrukce, technologických procesů a požadavků stavby.

Ochrana před vlhkostí

Konstrukce, jakými jsou terasy a balkony, je nezbytné dostatečně ochránit před degradačními účinky vody a vlhkosti. Pokud je hydroizolace správně navržena a zrealizována, obklad i dlažba zůstanou na místě, na které byly původně uloženy, a nosná konstrukce bude chráněna. Izolace proti vlhkosti podporuje dlouhou životnost obkladů i dlažeb. Obklad, dlažba, lepidla či cementové spáry jsou do určité míry nasákavé, může jimi pronikat voda či vlhkost. Navíc vlivem klimatického zatížení (například teplotní rozdíl na povrchu dlažby mezi létem a zimou může dosáhnout až 100 ° C!) Vznikají trhlinky a prasklinky, přes které může do konstrukce proniknout voda. To v konečném důsledku může způsobit postupné odlupování obkladu a dlažby od podkladu, degradaci nosné konstrukce, jakož i nepříjemné zatékání do obytných prostor či poškození fasády. Připravený nasákavý podklad nutno buď navlhčit vodou, nebo některé materiály vyžadují penetraci určenou do exteriéru. Na nenasákavý podklad můžeme izolaci nanášet přímo, penetrace zde není nutná (závisí i na typu hydroizolační stěrky). Při výběru hydroizolačního materiálu je třeba dbát na to, aby stěrka byla nejen vodotěsná a odolná, ale i trvale pružná, nehořlavá a schopná překrýt pohyby trhlin . Měla by se dát jednoduše nanášet válečkem, hladítkem nebo štětcem. Velký důraz je třeba klást na výběr vhodného druhu hydroizolační stěrky, zejména z hlediska vyplnění a zakrytí trhliny (nejkvalitnější systémy si dokáží poradit s trhlinou širokou až 3 mm). Vždy je nezbytné použít dvousložkovou hydroizolační stěrku, protože tekutá složka zajišťuje kvalitu hydroizolační stěrky zejména z hlediska pružnosti a přídržnosti. Do čerstvé první vrstvy hydroizolační stěrky se doporučuje zastěrkovat síťovinu ze skelných vláken, která zaručí dostatečnou tloušťku hydroizolační membrány a současně zvýší její odolnost a průtažnost. Detaily, jakými jsou prostupy hmot či místa styku podlahy se stěnou (pásy, vnitřní a vnější rohy, manžety), se překryjí gumovou páskou a zapracují se do první vrstvy stěrky.

balkon-terasa-vosd_96-exterierova-dlazba

Lepení dlažby

Na balkony a terasy patří výhradně exteriérová dlažba a odpovídající typ lepidla. Na tyto konstrukce se doporučuje použít rychletvrdnoucí a deformovatelné lepidla (nejlépe třídy S2 nebo alespoň třídy S1). Jsou schopné přenášet délkové změny a pohyby konstrukcí způsobené značnými rozdíly teplot v létě a zimě, jakož i rozdílnými moduly pružnosti cementových potěrů a keramické dlažby. Kompatibilnost systému se zaručí, pokud se použijí lepidla od stejného výrobce, který dodal hydroizolaci. Bližší specifikace lepidla závisí na druhu a formátu obkladu. Moderní velkoformátové keramické obklady a dlažby dokonce vyžadují použití deformovatelných lepidel (minimálně třídy S1 podle normy EN12002). Na bledé kameny patří jedině bílé lepidlo. Přírodní kámen, zejména přírodní kámen citlivý na vlhkost, vyžaduje rychletvrdnoucí lepidlo. Použití rychletvrdnoucích lepidel umožňuje rychlý postup prací bez ztráty času v podobě technologické přestávky mezi nalepením a spárováním a prakticky vylučuje nebezpečí zatečení a následného zabudování vody do konstrukce. Rychletvrdnoucí lepidlo vytvrdne po dvou až čtyřech hodinách, běžná lepidla na to potřebují až 24 hodin. Po vytvrzení lepidla lze začít se spárováním.

Vhodná výplň spár

Finální úprava terasy spočívá v důkladném vyplnění spár vhodnou spárovací hmotou. Balkony a terasy jsou mimořádně namáhané vlhkostí, proto je důležité zvolit si spárovací hmoty s nízkou nasákavostí. Kromě tradičních cementových se stále více uplatňují moderní epoxidové spárovací hmoty. Epoxidové spárovací hmoty jsou absolutně nenasákavé a vyznačují se barevnou stálostí. Jsou mimořádně odolné i proti chemickým látkám, proto je lze snadno čistit chemickými přípravky. Pro ​​dlažbu na terasách a balkonech jsou vhodné i cementové spárovací hmoty, je však třeba vybírat ty s nejnižší nasákavostí. Někteří výrobci nabízejí spárovací hmoty s protiplísňovou úpravou. Obsahují speciální molekuly organického původu, které jsou rovnoměrně rozloženy v mikrostruktuře spárovací hmoty. Tak zabraňují tvorbě mikroorganismů, které způsobují vznik plísní. Spárovací hmota by také měla být odolná proti oděru a tvorbě výkvětů.

Silikonové tmely

Pro pohyblivé spáry nebo při styku dvou různých materiálů se uplatní pružné protiplísňové silikonové tmely, které musí být ve shodném barevném odstínu se spárovací hmotou. Při izolování přírodního kamene a obkladu s obsahem vápence silikonem je třeba dbát na to, aby se použil tmel s neutrální reakcí. Boční stěny spáry doporučujeme před aplikací penetrovat. U dilatačních spár je nezbytné správně navrhnout jejich tvar (minimální šířka a poměr šířka a hloubka) a umístění. Pro vymezení hloubky spáry se používá pružný polyetylenový provazec, jehož profil je větší než je šířka spáry (správný poměr při spárách do 10 mm je 1: 1 a nad 10 mm je 2: 1). Umístění spár závisí na druhu konstrukce a od velikosti formátu použité keramické dlažby. U silikonových tmelů i spárovacích hmot je nezbytným předpokladem správné realizace suchý a čistý bezprašný podklad. Před aplikací je třeba všechny spáry dokonale vysát průmyslovým vysavačem. Pokud by uvnitř zůstala vlhkost a špína, silikon by začal plesnivět. Pro zvýšení přídržnosti tmelu je vhodné penetrovat boční stěny spáry ještě před aplikací silikonového tmelu. Další možností výplně pružných spár je použití polyuretanového tmelu, který se osvědčil zejména na terasách, namáhaných extrémními povětrnostními vlivy. Výrobci dodávají silikony i spárovací hmoty v různých barevných provedeních tak, aby svými výrobky podpořili harmonický výraz terasy či balkonu. Dostupná je nejen široká škála tradičních barevných odstínů, stále více se uplatňují exkluzivní spárovací hmoty a silikonové tmely s metalickými efekty, které jsou určeny pro spárování dlažeb s kovovým vzhledem.