Světlo v podkroví

Jedničkou v přivedení světla do podkroví jsou střešní okna.

Aby bylo světla v bydlení v podkroví dostatek, musí disponovat dostatečnou prosklenou plochou. Její velikost se odvíjí od podlahové plochy – musí z ní tvořit nejméně 10 procent. Rozložení světla v prostoru ovlivňuje rozmístění oken. Lepší je více menších rovnoměrně situovaných oken jako jedno velké. O prosvětlení hlubší místnosti se starají výše položené okna, které můžete propojit v hřebeni střechy.

Dobrý výhled zaručují okna osazená níže. Při menším sklonu střechy je pro zachování stejného výhledu dobré zvolit déle střešní okno. Umístění oken ovlivňuje i dispoziční řešení podkroví a účel místnosti. Například obytné potřebují více světla než hygienické.

Rozšířené vydání

Střešní okna se kombinují podle potřeby do sestav vedle sebe i nad sebe. Při vyšší nadezdívce můžete střešní okno doplnit spodním vertikálním. Zlepšíte tak prosvětlení i výhled, který budete mít iz lehu. Prosklení od podlahy vytvoříte i doplňkovým oknem osazeným do šikminy pod střešní okno. Když chcete současně rozšířit prostor, alternativu nabízí střešní balkon sestávající z horního výklopného okna a ze spodní výsuvné části se zábradlím.

Nepodceňte větrání

Větrání je důležité i proto, aby se zamezilo riziku vzniku kondenzace při příliš vysoké vlhkosti vzduchu. Z hlediska větrání je efektivní kombinace výše a níže položených oken, díky čemuž je dosaženo takzvaný komínový efekt. Prostor se rychle vyvětrá a přitom se zbytečně neochlazuje. Kondenzaci zabrání i umístění radiátoru pod okno. Významný je správný tvar ostění, který má být v horní části vodorovný av dolní svislý. Koupit si však můžete prefabrikované ostění, které se dodává také s konečnou povrchovou úpravou.

Okna vybavené elektrickým pohonem doplňte o dešťový senzor, který je při dešti zavře. Nemusíte myslet na to, zda jste okno po odchodu zavřeli. Výměnu vzduchu při zavřeném okně zajistí ventilační klapka se zabudovaným filtrem, který zabrání vniknutí hmyzu a prachu dovnitř.

Různý pohyb

Nejrozšířenější typy otevírání oken jsou výkyvné a výklopně-kyvná. Výkyvné okno se otáčí kolem středové vodorovné osy přičemž se horní polovina vyklopí do místnosti. Takové okno brání výhledu, omezuje pohyb a nemůže být otevřeny během deště. Získáte jím však volný prostor pod oknem, který lze využít k umístění nábytku.

Výklopně-kyvná okno se otevírá směrem ven, neruší výhled a dovoluje volný přístup k oknu. Většinou se ovládá dolní rukojetí, neumožňuje to však umístění nábytku pod okno. Ztížilo by se jeho otevírání. Oba typy oken se dají přetočit a po zajištění umýt vnější stranu skla zevnitř. Na trhu najdete i produkty s jinými mechanismy otevírání, jako je výsuvně výkyvné či posuvné.

Jednoduché osazení

Standardní rozměry střešních oken jsou přizpůsobeny běžným vzdálenostem krokví a sklonem střech. Ne vždy však rozměr stavebního otvoru sedí. V tom případě lze osadit okno pomocí tesařských výměn na libovolné místo v střeše. Dá se však objednat i okno vyrobené na míru. Na osazení střešního okna je podmínkou sklon střechy nejméně 15 stupňů, při menším třeba použít speciální zvedací rám.

Kývavé okno lze osadit na střechu se sklonem až 90 stupňů v závislosti na konkrétním výrobku, výklopně-kyvná okno je vhodné na střechu se sklonem 65 stupňů. Vodotěsné napojení okna se střešní krytinou zajišťuje lemování. Typ lemování se vybírá podle druhu střešní krytiny. Jiné lemování se používá při profilovaných, jiné u plochých. Riziko chybného osazení snižuje použití zateplovacích montážních prvků a parotěsné fólie.

Volitelná výbava

Doporučuje se vybavit střešní okna vnějším stíněním, které chrání před přehříváním v létě, v zimě zase pomáhá udržet teplo v interiéru. Nejlepší je osadit je spolu se střešním okny, ale není to podmínka. Je třeba si však koupit výrobky stejné značky jako samotné okno. Stínění od jiného výrobce by mohlo poškodit rám okna. Pokud bydlíte v oblasti s bohatou sněhovou nadílkou, nepodceňte ani protisněhové opatření. Na výběr máte speciální protisněhovou zábranu nebo topné kabely.

Jak se instaluje střešní okno do stávající střechy?

Náročnost montáže závisí zejména na typu střešní krytiny. Nejméně náročná je do profilované střešní krytiny ve formě tašek s klasickou skladbou střechy as izolací mezi krokvemi.

Střešní okno se obvykle umísťuje 8 centimetrů nad celou řadu tašek pod ním. Proto není vždy možné přesně vyměřit umístění okna z interiéru.

Střešní okna mají standardizované rozměry a osazují se mezi střešní krokve – přibližně 2 až 3 centimetry z každé strany od obou krokví. V případě většího otvoru, jako je doporučen montážní otvor, třeba vytvořit příložku ke stávající krokvi nebo vytvořit novou krokev s výměnou pod a nad oknem. V případě malé vzdálenosti mezi krokvemi je nutná výměna.

A co vikýř?
+ Zvětší vnitřní prostor + méně namáhán klimatickými vlivy jako střešní okno – méně světla – větší náklady na výstavbu – větší riziko poruch – větší tepelné ztráty – zasahuje do vzhledu střechy.