Stromy ve městě

Jsou na okrasu a slouží přitom i jako důležitý místotvorný prvek. Stromy v podmínkách současného civilizačního rozmýšlení nepředstavují žádnou samozřejmost. Tuto skutečnost pravděpodobně reflektuje každý vnímavý jedinec.

Ostražití senioři

Kde jsou ty časy, kdy důchodci zakazovali dětem a mládeži, která se motala ve volných chvílích kolem čerstvě vysazených stromů? Mladému stromu trvá několik let, než zesílí a unese na svých větvích i malé nevyzpytatelné dobrodruhy. Kdyby nebylo těchto dobrovolných ochránců, výsadba kolem bytových domů by působila jako křivolaké zuby.

Pro ​​naše štěstí

Při masivní výstavbě v městech jsme si už zvykli, že za oběť padnou stromy, které se ocitly po letech v nesprávném čase na nesprávném místě. S novou výstavbou by se však měly podle správnosti vysadit nové, aby prostor skultivovali a vepsali mu patřičnou lidskost. V prostředí se zelení se cítíme podvědomě nesrovnatelně harmoničtější a šťastnější.

Vyjít jim vstříc

S přítomností stromů souvisí i výskyt zpěvného ptactva. Během teplých měsíců poslouží naopak jako skvělý úkryt před dotěrnými slunečními paprsky. To, že na podzim shodí listí, neberme jako nevýhodu. Co bychom si počali bez jeho souchotiny? Stromy zajišťují půdě vláhu a pokud jejich kořeny nezabetónuje chodník, dožívají se obvykle úctyhodného věku.

Do tance s nimi

Se stromy do kontaktu přijdeme i při pohledu z okna. Pokyvkávanie boky, v případě stromu větvemi, v rytmu větru, nás příjemně vytrhne z myšlenek. Kdyby nebylo stromů kolem nás, přišli bychom o sledování chodu přírody a také o naše vnitřní hodinky. Otevřeme stromem náruč a občas je i do sytosti vyobjímajme. Zaslouží si to.

slnko-leto-strom-park