Střechy kvalitní jako křídla letadla

Střecha byla, je a vždy bude významnou součástí stavby. Kromě toho, že ji chrání před srážkami, zároveň ji tepelně izoluje. V praxi se setkáme s několika typy střech. Nelekejme se však, že jich je hodně jako bot. Každá z nich má totiž své opodstatnění. Podle tvaru a konstrukce dělíme střechy na ploché a šikmé. Ploché střechy dále dělíme na nepochůzné a pochozí. Nejčastěji se vyskytují střechy nepochůzné, to znamená nepřístupné veřejnosti, nebo uživatelům budovy a to nepochybně i proto, že jsou technicky méně náročné a že nás jejich realizace vyjde levněji.

Ploché střechy

Kromě nosné konstrukce plochá střecha sestává z parozábrany, tepelné izolace a hydroizolace. Hydroizolace se může skládat z několika vrstev a na její zhotovení se používají klasické materiály, jako např. asfaltové hydroizolační natavitelné pásy. Jsou však i novější technologie, které se uplatňují zejména na novostavbách, při nichž se používají střešní hydroizolační fólie různé tloušťky a kvality. V případě novostaveb, na nichž je vytvořena tzv. „Zelená střecha“, tedy střecha s trávníkem a vhodnými vegetačními porosty, musí být již v projektu vyřešena ochrana střechy před poškozením a to především před poškozením hydroizolace. Střechu je třeba chránit již při její výstavbě, kdy může dojít k propíchnutí nebo roztržení izolačních vrstev. k tomuto účelu se používají geotextilie, na které se šetrným způsobem rozprostře tříděný štěrk předepsané frakce. Až na takto zabezpečenou izolaci je možné ukládat vrstvu zeminy nebo substrátu vhodného pro život vegetace. Krásným příkladem pochozích střech jsou nově vzniklé obchodní centra, kde se nacházejí parkoviště, ale i zeleň včetně dětských hřišť. Dodatečné vytvoření „zelených střech“ na starších budovách zpravidla není možné, protože statické řešení nosné části střešní konstrukce s takovou alternativou nepočítalo.

Šikmé střechy

Další kategorií jsou šikmé střechy, které mohou mít různé, často až bizarní tvary jako budova opery v Sydney, nová budova kulturního centra v hlavním městě Ázerbájdžánu Baku od světoznámé architektky Zahy Hadid, nebo nejnovější budova terminálu Superletiště v čínském městě Shenzhen, která má délku 1,5 kilometru av příčném směru připomíná řecké písmeno omega. Při stavbě šikmých střech se v současnosti používají zejména ocelové konstrukce a železobeton jak v případě již uvedeného divadla a kulturního centra. U střech s menším rozponem lze použít i dřevo. Základní tvar těchto střech může být sedlový, valbový, pultový, válcovitý, parabolický atd. Historicky se nejdéle jako krytina používala keramická taška, lze ji datovat shodně s používáním pálených cihel na stavbu domů. Dále se používá krytina z plechu, a to může být plech buď ocelový pozinkovaný nebo hliníkový eloxovaný. Na historických, památkově chráněných budovách se používá nejčastěji měděný plech. V době nejmodernějších technologií a materiálů se používají poměrně často i hydroizolační fólie, které se kotví do podkladů. Kotvení krytiny jakož i celkové řemeslné zpracování střech by mělo být zrealizovány v nejlepší možné kvalitě. Důvod je prostý, na střechách ať už šikmých nebo plochých vznikají při silném větru velké vztlakové síly skoro tak, jako na křídlech letadla.

Pálená-x-betonová-1