Střecha v plochém vydání

V sedmdesátých a osmdesátých letech se ploché střechy těšily velké oblibě. Čas zpochybnil tvrzení, že se tím ušetří náklady spojené s konstrukcí krovu. Z tehdejších technologií mají dnešní vlastníci často hlavu v smutku. Střechy zatéká a sanace či dokonce kompletní rekonstrukce není levný špás.

Dnes si ploché střechy znovu získávají přívržence, protože moderní technologie odstranili téměř všechny předchozí nedostatky. Vyžadují odborný návrh, posouzení a realizaci, což je sice dražší záležitost, ale na druhé straně je to záruka kvality.

Základem je odborný posudek

Pro správný návrh sanace nebo rekonstrukce ploché střechy je nejdůležitější kompletní prohlídka na zjištění skutečného stavu. Ideální je, pokud se na různých místech zavedou sondy, které zjistí přesnou skladbu střešního pláště. Na základě získaných údajů pak lze navrhnout vhodné řešení. Jelikož jde o velmi citlivou problematiku a neodborné zásahy v průběhu pár let způsobují další poruchy, doporučujeme diagnostiku střešního pláště i návrh optimálního řešení nechat na odborníky.

strecha_RD-3-izors

Co se dá zachránit

V případě rekonstrukce plochých střech se často ptáte, zda je možné opětovně využít stávající konstrukci. Zde se nabízí možnost udělat takzvanou obrácenou střechu, což je vlastně jednovrstvá tepelně izolovaná plochá střecha lišící se od obyčejné tím, že tepelná izolace se nachází na vnější straně hydroizolace. Je to velmi hospodárné řešení rekonstrukce, které přináší úsporu vysokých nákladů na odstranění celé konstrukce. Vyžaduje však nenasákavou tepelnou izolaci s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. V takové konstrukci střechy je riziko kondenzace sníženo udržováním hydroizolace nad teplotou rosného bodu. Jelikož hydroizolace se klade na teplou stranu tepelně izolační vrstvy, plní také funkci parozábrany. Jak přitížení se nejčastěji používá štěrkový zásyp minimálně 50 mm tlustý, s frakcemi 16 – 32 mm. Nejprve je třeba z hydroizolační vrstvy odstranit bubliny, zářezy a všechny nečistoty. Na takto připravenou vrstvu se položí nová hydroizolace – nejlepší polymérasfaltové pásy nebo fólie. Třeba si dát pozor na dodržení všech pokynů výrobce. Pak se již může položit jakýkoli typ obrácené střechy. Tip PB: Na obrácenou střechu se dá aplikovat i zelená střecha, což je jistě pozitivním zpříjemněním zejména z estetického hlediska.

plocha-strecha-brusperk-1-2_800

Zahrada ve výškách

Zejména v městech a jejich částech je akutní nedostatek zelených ploch. Vegetační střecha je proto vhodným architektonickým i estetickým prvkem v zastavěných plochách. Dosáhnout jejich vysokou životnost již v současnosti není problém. Pro extenzivní zelenou střechu je typický nižší porost než tráva, květiny, případně nízké keře. V tomto případě postačuje vegetační vrstva tloušťky 8 – 10 centimetrů. Intenzivní střecha se vyznačuje vyšším porostem, jako jsou keře a nízké stromy. Zde se již vyžaduje silnější vegetační vrstva, od 20 cm. TIP PB: Zelená střecha je vzhledem k vegetační vrstvu těžší, proto si návrh vyžaduje statické posouzení. Celé řešení doporučujeme svěřit do rukou zahradního architekta.

rastliny-zelen-plocha-strecha-ciap-zelena-strecha

Nejčastější příčiny poruch

Nejzávažnějším problémem bývá nedodržení požadavků na hydroizolační vrstvu a její opotřebení. Zatékající voda má nejhorší dopad na všechny vrstvy střechy. Problémy způsobuje i špatně navržená skladba pláště, zanedbávání údržby, nevhodné technologické procesy, nesprávné vyřešené detaily střechy, malý sklon či netěsnosti. Odstraňování těchto poruch je velmi náročná práce, ktorúmusí posoudit odborník. Ten vypracuje nejvhodnější návrh na rekonstrukci. Někdy postačí výměna nebo překrytí poškozené hydroizolace novou. Jindy třeba přistoupit k závažnějším opatřením, často až k výměně celého střešního pláště. Při sanaci hydroizolace jsou obecně nejrozšířenější modifikované asfaltové pásy a fóliové systémy. Slabinou těchto systémů bývají spoje a jejich ošetření. Proto je někdy nejlepší použít tekutou fólii, která se nanáší zastudena a tvoří bezešvý hydroizolační systém.