Stínění a způsob jeho osazení

Plánujete novostavbu, rekonstrukci nebo zeteplení? Na stínění a způsob jeho osazení myslete už v přípravné fázi.

Vyhnete se tak pozdějším předělávkám a dodatečným řešením. Některé stavební systémy nabízejí v rámci doplňků i typizované nosné roletové překlady. Ve svém těle mají otvor, rezervovaný právě pro budoucí rolety, žaluzie či látkové clony.

Bývají zaizolované a povrch mají ze stejného materiálu jako základní stavební prvky systému. Dají se tedy i bez problémů omítat. A protože z fasády nevyčnívají, omítka jejich skryje tak, že jejich existenci prozradí pouze spuštěné stínění.

Někdy, zvláště při enormně velkých prosklení, se roletám dokonce přizpůsobuje i samotná tloušťka fasády na celé stěně. Jakým způsobem, to se řeší samozřejmě již v projektu.

V PŘÍPADĚ NOVOSTAVBY

– Již v projektové přípravě je třeba vybrat si typ stínění a způsob pohonu. Doporučuji navštívit firmu, která se specializuje na stínicí techniku, a konzultovat i způsob osazení zvoleného stínícího systému.

– Jedna z možností je použít místo klasického nadokenního překladu nosný roletový nebo žaluziový překlad. Je to typizovaný stavební konstrukční prvek, který nabízejí někteří výrobci stavebních systémů.

– Pokud i počítáte s použitím roletového či žaluziového překladu, třeba předem ověřit, zda velikost otvoru v překladu je na plánovanou velikost okna a druh stínění dostačující, nebo naopak, není zbytečně velká.

Výhodou použití roletového překladu je, že stínicí systém se nemusí montovat zároveň s okny, ale leckdy později.

– Další výhoda oproti klasické montáži už do hotových staveb je, že zůstává zachována celá světlost okna, jelikož roletová nebo žaluziová schránka se schová nad oknem ve fasádě.

– Nevýhoda roletového překladu může být to, že je typizovaný a nedá se tedy použít na libovolné velikosti oken. Tento nedostatek nahradí použití nenosných roletových schránek, takzvaných krycích plechů, které se vyrábějí na míru.

– Během realizace, hlavně pokud se montuje stínicí systém ve schránce, je důležité sladit jednotlivé profese: stavaře, dodavatele oken a stínící techniky. Některé systémy stínění je totiž třeba montovat současně s oknem.

– Ačkoli má zájemce na výběr manuální a elektrické ovládání, z důvodu eliminace vzniku tepelných mostů je lepší upřednostnit elektromotor. Eliminovat tepelné mosty pomáhá i to, že typizované nosné překlady už bývají zateplené.

– Elektropohon lze ovládat pomocí skupinového či centrálního ovládání s možností připojení slunečních, či větrných senzorů.

– Pokud se stavba ještě i zatepluje, třeba zateplit i zvolený překlad.

Samotné nosné překlady jsou omítnutelné, v případě jiných řešení je možnost použít pod omítku krycí plechy nebo schránky se speciální povrchovou úpravou, která je vhodná na omítání.

8

PŘI REKONSTRUKCI

– Pokud nebouří a nezvětší okenní otvory, nemáte možnost použít nové nosné roletové či žaluziové překlady. V tomto případě se dají použít krycí schránky. Pokud vystupují z fasády, po zateplení se tento nedostatek ztratí. Jiná možnost, jak schránku zamaskovat, je ozdobná šambrány zda ozdobný obklad například lícovou cihlou.

Dřevostavba

– Umístit stínící systémy na dřevostavby je konstrukčně náročnější než na klasické. I zde platí, že jednotlivé detaily, zejména vhodné ukotvení a velikost ponechaných nadokenních prostor na stínění, třeba řešit již předem v projektu. Například při srubových stavbách třeba počítat s celkem běžným jevem, že stavba vlivem postupného sesychání „sedne“ io několik centimetrů.

3