Stěny plné energie

Ekologická i ekonomická situace vede k hledání nových řešení i při projektování architektury. Pasivní a šetřící domy jsou už realita i u nás. Pro ty, co chtějí nejen šetřit, ale i aktivně získávat energii, jdou vstříc stěny, které dokáží vydělávat.

Fosilní paliva pomalu ale neodvratně docházejí a ceny energií neustále stoupají. Pomocnou ruku může podat slunce, ze kterého lze pomocí fotovoltaických panelů získávat takzvanou zelenou energii. U rodinných domů se dosud nejvíce využívaly takové panely na střechách, kde mají při optimálním sklonu nejvyšší účinnost. Při hledání nových možností využití každé „hluché“ plochy na budovách si výrobci řekli: proč nedat fotovoltaiku jako funkční obklad na fasádu?

PRŮHLEDNÉ I NEPRŮHLEDNÉ PANELY

Podstatou fotovoltaiky je přeměna slunečního záření na energii, přičemž se redukují emise. Přes den se vyrobená energie používá pro vlastní spotřebu, nebo se jí nadbytek prodává energetickému odběrateli. Fotovoltaické panely produkují energii po celý rok, i během zimy když je slunce slabší. Návratnost nákladů na fasádu z fotovoltaických panelů je reálná již po první dekádě. Současná moderní architektura kubistických tvarů většinou s plochou střechou a velkými prosklenými plochami na fasádě vyhovuje pro použití tohoto atypického „obkladu“. Ekologická i ekonomická situace vede k hledání nových řešení i při projektování architektury. Pasivní a šetřící domy jsou už realita iu nás. Pro ty, co chtějí nejen šetřit, ale i aktivně získávat energii, jdou vstříc stěny, které dokáží vydělávat. Solární fasádní modul totiž nepůsobí rušivě a splňuje i parametry pro použití na ekologické budovy. Panely mohou mít od 30% průhledu do 100% neprůhlednosti. Při použití na prosklené plochy poslouží i jako stínění. Během horkých letních dnů zachycuje nejen světlo, ale i nežádoucí teplo. Proto je osazení fotovoltaických panelů ideální na konstrukci zimních zahrad, markýz, zábradlí balkonů a podobně. Mohou být použity jako neprůhledné sklo v meziokenních prostorách nebo částečně průhledná okna. Při větraných fasádách se fotovoltaické články montují buď přímo na opláštění budov nebo se integrují do izolačního skla transparentního obvodového pláště. Velká výhoda je snadná instalace rozvodů, efektivita využití světla a nezávislost na teplotě v exteriéru.

Energeticky-úsporný-dům-3

UMÍSTĚNÉ NA FASÁDĚ

Před výběrem místa osazení fotovoltaických panelů na fasádu je třeba znát místní podmínky: množství dostupného slunečního záření, odstupovou vzdálenost a výšku sousedních budov, či dalších potenciálních zdrojů stínění. Stejně důležitá je i síla převládajících větrů a množství sněhových srážek v dané lokalitě. Podle těchto údajů se nadimenzovat podpůrná konstrukce a kotevní prvky.