Stavíme základy domu (2. část)

Od kvality a životnosti základů bude záviset životnost celé stavby a třeba k nim přistupovat tak, že jejich neopravíte jako fasádu. To, jak budou vypadat, závisí na mnoha faktorech.

Sítě v základech

Ještě dříve než vylijete betonem základové pásy nebo desku, musíte mít připravené rozvody. Tedy ležatou kanalizaci, rozvody vody a elektřiny. Nepatří sem plynové trubky, které při případném poškození a úniku plynu mohou způsobit explozi. Uložení sítí věnujte pozornost, protože možné poruchy kanalizačních či vodovodních rozvodů by mohly způsobit podmáčení základů. Nezapomeňte ani na položení uzemňovacího pásu budoucího hromosvodu.

Rozvody vody, kanalizace a přechody na elektřinu v husích šíjích, jejich prostupy základovou deskou a také přípravné práce na instalaci tepelného čerpadla a klimatizace musí být vedeny přesně podle projektu a jejich polohu třeba neustále kontrolovat. I malé posuny a nepřesnosti vám později připraví nemilá překvapení a komplikace.

Před betonáží třeba udělat zkoušku vodotěsnosti rozvodů. Naplní se vodou asi na tři hodiny a pokud je vše v pořádku, mohou se základy zabetonovat.

Tepelná izolace

Při klasické výstavbě se tepelné izolování základů neřeší, postačí izolace proti vodě a tepelná izolace se objevuje jako ochrana hydroizolace před jejím mechanickým poškozením v konstrukci podlahy. V takovém případě v místě styku zdí se základovou deskou vznikají tepelné mosty.

Neizolované základy znamenají značný únik tepla, což je při stavbě energeticky úsporného domu nepřípustné. Při nich by konstrukce základů neměla přijít do styku se zemí a právě tepelná izolace pod základovou deskou vyvedena až nad ní vytváří celistvou izolační obálku.

Nejběžněji se na tepelné izolování základů používají desky z extrudovaného polystyrenu. Pomocí vrstvy hrubé 140 až 200 milimetrů se vytváří spojitá izolace pod celým objektem s přesahem 300 milimetrů za líc obvodové stěny. Izolace se klade na zhutněnou vrstvu štěrku a písku.

Na zateplení základů se v poslední době využívá pěnové sklo. Základová deska leží na náspu pěnového skla jako na polštáři a není v žádném bodě spojená se zemí.

Pěnové sklo je vytaženo přibližně 50 centimetrů nad ni, bezproblémově se k němu připojí svislá tepelná izolace zdí a nevzniká žádný tepelný most. Základ na penoskle nepotřebuje další tepelné izolování z vrchní strany. Pěnové sklo nelze použít, když je vysoká hladina spodní vody. Pokud by bylo ve vodě, neplnilo by své izolační vlastnosti, protože voda by byla tepelný vodič.