Stavbu domu rychle a snadno

Už i klasické keramické cihly nabízejí komplexní stavební systém, se kterým zvládnete postavit hrubou stavbu nízkoenergetického rodinného domu snadno a rychle.

Díky aktuálním požadavkům na úsporu energií při výstavbě i provozu domů se výrobci stavebních materiálů přizpůsobili poptávce. Stále větší zájem je o jednovrstvé zdivo, které splňuje přísnější normy směřující k pasivnímu standardu i bez zateplení.

Jako první přišli s nejširší nabídkou celého systému stavebních komponentů tvarovky z pórobetonu. Dnes již za nimi nezaostává ani nejstarší stavební materiál – cihla.

V nabídce najdete cihly s vylepšenými tepelně izolačními vlastnostmi, variabilní stropní i komínové tvarovky a také překlady. Požadavky na tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí staveb se neustále zvyšují.

Jejich kvalita je rozhodující pro dosažení maximální úspory nákladů na vytápění a snížení energetické náročností bydlení. Každý, kdo chce stavět vlastní rodinný dům, by měl velmi dobře zvážit, jaký materiál použije na hrubou stavbu. Ten totiž během životnosti domu jako jediný nelze vyměnit.

heluz14-pr2-5

Ušetří na zateplení

Na trhu se objevil nový řada broušených cihel s inovovaným tvarem a sníženou objemovou hmotností, čímž se při zachované pevnosti zvýšily jejich tepelněizolační parametry o více než 20%.

Takové cihelné bloky splňují požadavky na úsporné stavění již při tloušťce zdiva 380 mm. Hodnota tepelného odporu tohoto zdiva s venkovní tepelnoizo lační omítkou je 4,70 m2K / W. Za vyhotovení povinného energetického certifikátu zaplatíte od 200 – 250 eur. pokud si nakoupíte materiál značky heluz, dostanete na certifikát dotaci a vyjde vás pouze 118,80 eura. Po dokončení stavby stačí pouze na firemní e-mail zaslat žádost o jeho vyhotovení is projektovou dokumentací a do 20 dnů vám energetický certifikát doručí domů.

Samozřejmě, za stejných podmínek dosahuje jednovrstvé zdivo tlusté 44 cm tepelný odpor 5,67 m2K / W a zdivo tlusté 50 cm dokonce 6,56 m2K / W.

To znamená, že k dosažení nízkoenergetického standardu nemusíte již při tloušťce 44 cm řešit žádné další zateplování zdiva. Broušené cihly se v porovnání s klasickými cihlami zdí na tenkou spáru.

Malta se nanáší v tloušťce 3 mm na ložnou plochu cihel pomocí válce, přičemž pokrývá žebra i dutiny cihel po celé ploše. Po uložení cihelného bloku se malta stlačí a výsledná tloušťka ložné spáry ve zdivu zůstane jeden milimetr.

Přesností jsou broušené cihly srovnatelné s tvárnicemi z pórobetonu. Zkoušky prokázaly, že při takovém zdění dosahuje zdivo lepší pevnostní a tepelněizolační parametry oproti ostatním způsobem zdění. Zároveň ušetříte čas i náklady na stavbu.

Bez tepelných mostů

Při návrhu systémového řešení cihelných prvků výrobci přišli s doplňkovými cihlami. Umožňují zachovat vysoké tepelněizolační parametry obvodového zdiva iv místech, kde by mohlo docházet ke vzniku tepelných mostů pokud zvýšeným tepelným ztrátám. Jde o vazby rohů, ostění otvorů a parapety oken.

I ostatní detaily hrubé stavby vyřešíte dobře vybaveným systémem speciálních cihelných tvarovek s ohledem na minimalizaci tepelných mostů. Samozřejmě, nazabúdajte na to, že k dosažení požadovaného nízkoenergetického standardu má vliv nejen kvalita materiálu, ale i správně navržený projekt a kvalitní provedení hrubé stavby s důrazem na detail a dodržování technologických postupů.

78ab9fd60280a47a894a2cdb03c75d2b

Úsporné i zdravé

Inovované cihlové zdivo a celý cihlový stavební systém disponuje výbornou tepelnou akumulací, dobrými zvukově izolačními vlastnostmi a bezproblémově zvládá i kolísání vlhkosti vzduchu. Díky tomu zajišťuje optimální mikroklima pro zdravé bydlení. Nezanedbatelná výhoda je rychlé a jednoduché zdění jednovrstvého cihelného zdiva na tenkou spáru a také dlouhá životnost při minimálních nárocích na údržbu.