Správná skladba šikmé střechy (2. část)

Stavba nového krovu je jednodušší než rekonstrukce starého. Nesmí se však šetřit na nesprávném místě. Skladba uceleného systému šikmé střechy, perfektně navržena zkušeným projektantem, ještě není zárukou dobrého výsledku.

Důvěřujte projektantovi

Stavba nového krovu je jednodušší než rekonstrukce starého. Nesmí se však šetřit na nesprávném místě. Skladba uceleného systému šikmé střechy, perfektně navržena zkušeným projektantem, ještě není zárukou dobrého výsledku. Návrh projektu musí zcela a jednoznačně určit materiálové, technologické, konstrukční a provozní řešení střechy. Každá navržená vrstva má své důležité postavení ve skladbě střešního pláště a všechny vrstvy spolu navzájem působí. Proto pokud se podcení důslednost při realizaci a necháte se méně zkušenou realizační firmou přesvědčit, že projektantem navrhovaná fólie je zbytečně předražená a postačí i levnější, ušetříte jen naoko. Nevhodné materiály vám následně v průběhu pár let způsobí mnohem větší škody.

Podle využití

Jednoplášťové šikmé střechy jsou dnes spíše ojedinělé a u nás se velmi nepoužívají. Jsou to střechy, kde krytina není oddělena od ostatních vrstev provětrávanou vzduchovou mezerou. Například nadkrokevní systém zateplení s plechovou falcovanou plechovou krytinou. V takovém případě musí být dostatečně zateplený strop nad posledním podlažím. Nejvíce se dělají dvouplášťové střechy, protože každá krytina má ve smyslu technických požadavků výrobců provětrávanou vzduchovou mezeru.

Tříplášťové šikmé střechy jsou rovněž v menšině. Varianty skladby střešního pláště se odvíjejí od způsobu jeho zateplení. Záleží i na řešení interiéru, zda chcete pro hezčí efekt ponechat viditelné krokve, nebo ne. Projektant by měl s ohledem na všechny okolnosti navrhnout, zda je vhodná tepelná izolace mezi krokvemi a nad nimi, mezi a pod, mezi, pod a nad, nebo jen nad krokvemi. Závisí to i od volby materiálu tepelné izolace.