Solární systém – ano či ne?

Využívání solárních systémů je v současnosti efektivně. Zejména pokud uvážíme, že cena energie stoupá. Málokdo ví, že správně navržený solární systém vyžádání až 70% teplé vody ročně.
Většina domácností využívá solární kolektory pouze na ohřev vody k přímé spotřebě. Solární systém určený i na podporu vytápění tvoří odhadem jen 10% všech instalací. Při předpokládaném růstu cen energie se solární systém zaplatí již v první polovině své životnosti (praxe potvrdila životnost 30 let). V druhé polovině tak systém přináší už jen úspory.

Uvažujete o solárním systému na ohřev vody? Na co dát pozor?

• Kompakt do domu Většina solárních systémů má vysoké nároky na instalační prostor, protože na své fungování potřebují více příslušenství, jako například expanzní nádobu či odvzdušňovací prvky. Proto jsou do rodinných domů vhodné kompaktní sestavy, jejichž jednotlivé části (čerpadlo, bivalentní nebo monovalentní zásobník a regulace) jsou součástí jednoho celku.

• Kam s kotlem Při bivalentním systému ohřevu je vhodné umístit kotel co nejblíže k solárnímu zásobníku. Rovněž platí pravidlo, že pokud je to možné, je třeba umístit solární zásobník co nejblíže k odběrným místům, protože tak se snižují ztráty v rozvodech teplé vody.

• Jaký objem Pro rodinné domy se 4 až 6 členy v domácnosti je postačující solární systém se zásobníkem o objemu 250 až 350 l. Takový zásobník dokáže pohodlně připravit dostačující množství teplé vody.

• Příprava teplé vody solárním systémem Je vhodná pro domácnosti s větším odběrem teplé vody. Solární zásobník akumuluje teplo ze slunce během celého dne. Během slunečných dní není nutné dohřívat teplou vodu kotlem. Spotřebitel má díky energii ze slunce dostatek teplé vody téměř zdarma od března někdy až do pozdního podzimu – závisí to na počtu slunečních dnů. Solární systémy jsou ideální pro domácnosti s dvěma nebo více koupelnami, případně pro malé provozy nebo penziony, kde je spotřeba teplé vody vyšší ve večerních nebo podvečerních hodinách. Výsledkem je úspora nákladů hlavně v přechodném období, kdy je dostatek slunečního záření a nevyžaduje se dohřívání vody záložním zdrojem.

• Kam a jak je umístit Kolektory lze umístit na plochou, ale i šikmou střechu, dokonce i do volného prostoru v zahradě nebo na fasádu. Měly by být umístěny ve směru největšího slunečního záření. V našich podmínkách můžeme říci, že by měly být orientovány na jih se sklonem 30 až 60 ° (u systémů jen na ohřev teplé vody se převážně používá sklon 30 do 45 °). • Na střeše Na přípravu teplé vody se preferuje využití plochých kolektorů, přičemž jejich počet závisí na počtu lidí v domácnosti. Pokud budou kolektory umístěné na šikmé střeše s krokvemi nebo na fasádě, nejsou potřebné žádné doplňkové stavební úpravy. Jiný případ je umístění kolektorů na ploché střeše. V takovém případě je třeba počítat s vyšší nosností střechy – pokud se na zajištění kolektorů použijí zatěžovací desky. V případě, že stojany na kolektory budou uchyceny přímo do střechy, není třeba zvlášť specifikovat nosnost ploché střechy.

Solární sestava je pouze doplňkový zdroj energie, proto je třeba mít v domácnosti i kotel, který zajistí ohřev vody v měsících s minimálním slunečním zářením.