Smontovaný do tří dnů

I když se zdění domu díky novým technologiím urychlilo, stále je rychlejší a přesnější montování.

Montovaná stavba nabízí více možností z hlediska konstrukce i technologického postupu výstavby. Co se týče konstrukce, v zásadě si můžete vybrat mezi lehkou konstrukcí na bázi dřeva, masivní konstrukcí z betonu nebo montovanou soustavou založenou na systému lehkých ocelových rámů. Z hlediska technologie výroby patří mezi montované stavby i srubové domy. V porovnání s klasickými panelovými či skeletové dřevostavby jsou však sruby stavěny z masivního dřeva, obvykle bez použití dodatečné vrstvy izolace. Tepelněizolační vlastnosti zaručuje dostatečná tloušťka trámů a dobrá těsnost mezi nimi.

Skládačky z dřeva

Lehkou konstrukci tvoří dřevěný nosný rám, ve kterém je vložena tepelná izolace. Rám z obou stran oplášťují velkorozměrové sádrovláknité nebo z vnitřní strany i sádrokartonové desky. Montáž domu může probíhat různými postupy. Buď se obvodové panely s okny, se zateplením a povrchovou úpravou připraví ve výrobě a na stavbě se už jen smontují nebo se na stavbu doveze panel v základním provedení s okny se spodní omítkou, roznášecí mřížkou a po smontování domu se udělá vnější omítka aniž aby bylo vidět dilatační spáry. První alternativu lze realizovat kdykoliv, bez ohledu na venkovní teplotu, ale musí být připravena spodní stavba. Dům se dá smontovat již za dva dny. Další možnost je montáž dřevěného skeletu přímo na stavbě. Skladba obvodové stěny je podobná, chybí pouze uzávěr deskou z vnitřní strany. Na rám je montována jen parozábrana a následuje vzduchová mezera, kterou uzavře sádrokartonová deska. Výhoda této skladby je využití mezery na vedení instalací. Někteří výrobci vyplňují tuto mezeru speciálními pálenými cihlami. Tím zvyšují akumulační schopnost stavby, která je při dřevodomy nízká. Čas výstavby se ve srovnání s prvním postupem prodlouží přibližně na dva týdny. Nosný materiál je smrkové, patřičně vysušené dřevo a napuštěné ekologickými látkami, které chrání před hnilobou, plísněmi a škůdci. Kvalitně je vyřešena i protipožární ochrana. Tento typ výstavby charakterizuje také vysoká pevnost, odolnost proti zemětřesení, malá energetická náročnost, nízká hmotnost a předešlo ohrožení životního prostředí. V porovnání se zdicí technologií je výhodná i větší obytná plocha při téže zastavěnosti. Jiný dřevěný systém je srubová stavba ze smrkové kulatiny, tedy z masivního dřeva o průměru 230 až 340 mm. Jednotlivé dřevěné trámy se připraví a nařežou podle projektové dokumentace. Dům se poskládá přímo ve výrobně, a pokud je vše v pořádku, opět se rozmontovat a převeze na staveniště, kde ho smontují na předem připravené základové desce, respektive spodní stavbě. Dům v podobě skeletové stavby je možné zrealizovat, v závislosti na jeho velikosti, už do 2 – 3 měsíců. Dle požadavku zákazníka stavební firma předá klientovi dům již v tomto stavu, v stádiu hrubé stavby do 6 měsíců nebo na klíč asi do 8 – 9 měsíců.

pasiv-glory-pasivni-dum

Rychle z betonu a oceli

Podobná technologie montovaných stěn je i montáž z betonově-styroporové sendvičových panelů. Jejich realizace není omezena na roční období. Výhodami jsou také rychlá montáž, vysoká pevnost a statická odolnost konstrukce, jakož i vhodný poměr tepelně- a zvukové. Takový dům se zvenku i uvnitř chová jako zděný. Nevýhoda je náročnější montáž, neboť je nezbytné použít těžkou techniku ​​a zkušený tým odborníků. Zvláštní montovaná soustava je ocelová soustava, založená na systému lehkých ocelových rámů, které tvoří příhradové nosníky nebo C-profily. Stejně jako systém dřevěných konstrukcí je rychle montovatelný, trvanlivý, recyklovatelný a samozřejmě dosahuje pevnost a odolnost proti vlivům náročných klimatických podmínek.

jaky-je-rozdil-mezi-montovanym-domem-a-drevostavbou-foto

Montáž přenechejte firmě

Výstavba svépomocí se nedoporučuje z důvodu odborného řešení detailů a pro ztrátu záruky, kterou firma poskytuje. Vybírejte si jen firmy, které vám certifikátem zaručí kvalitu materiálu i celého systému. Každá dřevěná stavba musí obsahovat atest na hořlavost a protipožární odolnost. Zajímejte se o skladbu obvodového pláště a způsob realizace. Nezanedbatelná součást stavby je i cenová nabídka. Pokud se vám zdají náklady při výstavbě na klíč výše, můžete si dát postavit jen hrubou stavbu bez oken a dveří. Většina firem, u kterých si objednáváte tento typ výstavby, vám cenu nákladů vypočítá včetně projektové dokumentace, ale bez základů a základové desky. Ty je třeba zajistit samostatně, ale některé firmy možnost realizace nabízejí.