Slaměný dům

Kdysi se domy ze slámy stavěly běžně, později jsme od toho upustili a nyní se k tomuto druhu staveb vracíme opět. A dobře děláme!

Domy postavené ze slámy jsou ideální cestou, jak si postavit bydlení, které bude v souladu s přírodou, navíc, hlodavci vám do něj nepolezou, jeho životnost vás vysoce překoná a lehkost  je jen mýtus.

Domy postavené z dřevěných skeletů vyplněných slámou jsou v našich zeměpisných šířkách stále do jisté míry raritou. Velikostí, proporcemi a  architekturou je slaměný dům sice velmi podobný těm klasickým, přesto ho už na první pohled z dálky od ostatních rozeznáte. Zásluhu na tom mají oblejší hrany a přírodní vzhled hliněné omítky.

Jediný konstrukční a technický rozdíl mezi domem z klasických stavebních materiálů a slaměným domem je, že stěny nejsou vyplněny skelnou vatou, ale balíky slámy, včetně podkroví . Ta pochopitelně slouží jako izolace. Co se slaměných staveb týká, z vnější i z vnitřní strany jsou stěny pokryty omítkou z hlíny.

Při užitné ploše domu asi 100 m2 třeba počítá s tloušťkou obvodových stěn asi 50 cm. Kdyby měl takový slaměný dům instalován systém řízeného větrání s rekuperací tepla, mluvili bychom o něm jako o  pasivním domě , takto jej lze označit „pouze“ za nízkoenergetický .

Nespornou výhodou slaměného domu je zdravé bydlení , tedy skutečnost, že jste obklopeni čistě přírodními recyklovatelnými materiály, navíc omítnutý zeď prý vůbec neláká myši ani hlodavce. Příznivá cena je už jen třešničkou na dortu.