Skutečný počet osob v bytě pomůže odhalit i spotřebu vody

Výdaje na bydlení jsou druhou největší položkou  domácností.

V minulém roce tvořily podle údajů Statistického úřadu přibližně 17% hned po výdajích na potraviny (19,5%).

Některé náklady na bydlení se rozpočítávají na základě počtu osob v bytě, vzniká proto příležitost zamlčet skutečný počet uživatelů bytu a ušetřit na úkor ostatních obyvatel bytového domu.

 Nepoctivých nájemníků, kteří chtějí ušetřit na poplatcích za komunální a separovaný odpad či jiných položkách, na kterých se společně dohodly, a uvádějí nesprávný počet nahlášených osob v bytě, může odhalit pravidelné sledování spotřeby vody. Monitoring s využitím dálkového odečtu dat dokáže odkrýt všechny výkyvy ve spotřebě vody.

Denní sběr dat z vodoměrů pomocí rádiové technologie a jejich pravidelné sledování přes internetový portál přesně ukáží, jak se spotřeba vody během roku v jednotlivých bytech mění, což pomůže správci bytového domu odhalit případné nesrovnalosti ve vyúčtování. Problémoví sousedé budou odhaleni a náklady na bydlení budou spravedlivě rozděleny.

Pomocí portálového měření spotřeby vody se dá také včas odhalit, že v neobydleném bytě došlo k technické závadě, například v důsledku závodění vody ve WC.Nájemníci, kteří jsou častěji informováni o spotřebách, jsou prokazatelně úspornější než jejich sousedé.

2aafe891382bbe110057712a7ecd_r16-9_w640_h360_gi-photo-452375