Jak si vybrat stavební pozemek

Na co byste měli přihlížet při výběru stavebního pozemku, jaká by měla být velikost parcely a její tvar?

Nejmenší stavební pozemky jsou od 300 do 400 m2 a jsou určeny hlavně na řadovou zástavbu. Minimální šířka takové parcely, která umožňuje dobré dispoziční řešení budoucího rodinného domu, je od 6,5 m s tím, že dům bude navržen na celou šířku parcely.

Velikost středních parcel se pohybuje od 400 do 800 m2 a jsou vhodné pro výstavbu menších samostatně stojících rodinných domů, případně dvojdomků. Minimální šířka takové parcely je 16 m. Obecně a zjednodušeně můžete na šířku stavební parcely použít vzorec: Šířka uvažovaného rodinného domu + 3 m na každou stranu.

Plošná výměra velkých parcel okolo 1 000 m2 a více, odpovídá výstavbě větších, případně vícegeneračních rodinných domů s bohatým zázemím v rekreačních plochách, jako jsou bazény, okrasné zahrady, popřípadě tenisový kurt.

S velikostí stavební parcely nevzrůstá jen cena , ale i náročnost na údržbu. Z tohoto důvodu je rozumné zvážit velikost parcely nejen z finančního hlediska, ale i časové zatížení spojeného s nutnou údržbou.

Při výběru stavebního pozemku pro rodinný dům hraje důležitou roli i správný tvar pozemku. Nejvhodnější je obdélníkový v poměru stran 2: 3, kde kratší strana je orientovaná k přístupové komunikaci.

Nezanedbatelným hlediskem je orientace pozemku na světové strany. V tomto případě je ideální napojení na komunikaci od severu, což umožňuje optimální jižní oslnění většiny obytných místností. V současné době velmi rychlého globálního oteplování, kde 34- až 36-stupňové teploty nejsou v našich zeměpisných šířkách žádnou výjimkou, se stále častěji setkáváme s názory na východní nebo západní orientaci obytných místností.

Dalším aspektem při výběru stavebního pozemku pro rodinný dům je svažitost terénu, který hraje významnou roli s ohledem na budoucí finanční nároky. Rovinaté a mírně svažité pozemky jsou ideálnější na zakládání. Svažité pozemky je třeba upravovat, budovat složité opěrné zdi, terasy, suterén pod celým domem, což někdy nepřiměřeně prodraží celou výstavbu.