Sanace na chalupě

Víkendové bydlení je především o relaxaci a komfortu ak němu patří i čistý vzduch bez plísní.

Starší stavby často mívají problémy s vlhkými zdmi. Hydroizolace v nich buď nikdy nebyla, nebo je již nefunkční a objekt je třeba sanovat. Navíc tím, že se ve víkendovém bydlení stále nebývá a průběžně nevětrá, problém s vlhkostí v zdech se může stupňovat. Následkem bývají takzvané mapy na stěnách, opadávání omítky, výskyt plísní a poměrně výrazné snížení tepelněizolačních funkcí domu. Neexistuje jedno zaručeně vhodné řešení problému s vlhkostí. Sanační zásahy se pro každý objekt navrhují a posuzují individuálně, důležité je zjistit příčiny. Zohlednit se musí i materiál, ze kterého je stavba postavena, zda jde o cihlu, kámen, dřevo, nebo nepálenou hlínu. Zvláště v posledních třech zmíněných je obvykle nutné hledat originální a citlivé opatření na míru.

Prohlídka

Díky ní zjistíte, jaký typ vody ohrožuje vaši stavbu a odborník dokáže navrhnout sanační opatření. Jde o vzlínající vodu, kondenzační vlhkost nebo se problém výrazně zhorší po deštích? Při obhlídce hodně napoví výška, ze které opadává omítka, kvantita zasolení stěn, i to, v jakém stavu se nacházejí stavební materiály a spojovací malta. Je dům navlhlý rovnoměrně nebo jsou místa, kde je to horší? Problémy s vlhkostí zdí často způsobuje i chybějící nebo poškozený okapový systém, což se nejvýrazněji projeví pod místem poškození. Pozornost věnujte i vlhkosti kolem rozvodů vody a odpadu ve zdech. Pokud jsou stěny vlhké zejména v koupelně či kolem kuchyňského koutu, může jít o prasklé potrubí, nefunkční těsnění nebo chybějící izolaci rozvodů způsobující v stěně kondenzaci. Některé firmy při stanovení rozsahu poškození využívají měření vlhkosti ve zdivu. Buď z plochy na několika místech odeberou vzorky, nebo použijí speciální vlhkoměr pracující např pomocí mikrovln, který stačí na stěnu pouze přiložit. Někdy na sanaci postačí relativně jednoduché postupy, například drenážování základů, jindy jsou práce technicky i finančně náročnější, dokonce je nezbytná konzultace se statikem.

Zděná klasika

Nejvíce možností osvědčených postupů sanace vlhkých zdí máte u zděných staveb, přičemž nejčastější příčina vlhnutí bývá vzlínající voda. Dlouhodobý způsob odstranění příčin vlhnutí představuje podříznutí, chemická injektáž a elektroosmóza. Podřezání zdiva v celé jeho šíři přeruší kapiláry, přes které putuje voda vzhůru. Proto se považuje za nejúčinnější a nejtrvalejší způsob sanace. Používají se k tomu speciální pily, které nezpůsobují nárazy a vibrace a zvládnou zdi a stěny s tloušťkou i více než jeden a půl metru. Postupovat se musí pomalu a opatrně, aby se při práci narušena statika objektu. Do řezu se vkládá – přibíjet mechanická bariéra z nerezavějícího materiálu odolného proti vodě, jsou to například desky z odolného plastu či chromové oceli. Jejich okraje musí překrývat nebo jsou do sebe zaklíněny, aby vytvořily souvislou bariéru. Do mezer v režném otvoru se aplikuje speciální, voděodolná cementová malta, kterou se řez uzavře.

Při chemické injektáži se do zdiva v jedné horizontální rovině vyvrtají otvory procházející téměř přes celou šířku stěny. Do nich se beztlakově nebo pod tlakem aplikuje Vodoodpuzující chemická látka. Jejím úkolem je dostat se do drobných kapilár a ucpat jejich. Na trhu najdete několik druhů chemických látek, například na bázi polyakrylátu nebo polyuretanu. Určeny jsou na různý stupeň vlhkosti a zasolení zdí, vhodnost použití by měl určit odborník. Ptejte se na předpokládanou životnost a také podle toho zvažte výši investice. Třetí zmíněný způsob, elektroosmóza, vychází z fyzikálních zákonů chování částic v elektromagnetickém poli. Osvědčený způsob představuje zabudování elektrod do zdí a základů. Profesionální systémy pracují obvykle s nízkým napětím a zařízení se realizuje jako bezobsluhové. Jeho životnost závisí na použitých materiálů. Důležité je, aby elektrody byly z nerezového materiálu, jinak po letech zkorodují a ztratí funkčnost. Nedestrukční způsob elektroosmózy je instalace malé a na pohled jednoduché krabičky, z níž se do celého domu šíří elektromagnetické pole. Tento způsob má zaryté příznivce i odpůrce, kteří vášnivě diskutují o jeho účinnosti či neúčinnosti.

Omítka, která odvětrává

Odvětrání vody z zdí trvá poměrně dlouhou dobu. Proto po sanačních pracích aplikujte na zdi výhradně sanační omítky. Na rozdíl od těch klasických mají větší póry, přes které vlhkost snadněji unikne a na povrchu se nevytvářejí mapy. Soli se usazují buď přímo v omítce, nebo se vysráží na jejím povrchu, kde se zametou. Výhoda sanační omítky je, že se dá napojit na původní zdravou část omítky. Zasažená část se odstraní do výšky asi 1 metr nad místem viditelného poškození. Malta ve spárách se doporučuje odstranit do hloubky asi 2 centimetry. Podklad se očistí kartáčem a po aplikaci penetračního nátěru mohou mistři přistoupit k aplikaci vrstev omítky. Při volbě druhu barvy na stěnu upřednostněte takovou, která „dýchá“.

Z kamene, dřeva a nepálené hlíny

Při sanaci objektů z těchto materiálů je nutné zvážit všechny pro a proti sanačního opatření. Například staré kamenné zdi jsou často spojovány maltovou směsí na jílu základě. No právě proto, že je jíl nasáklý a vlhký, dobře „lepí“. Podřezání by mohlo maltu vysušit a ona se začne smršťovat, drolit a vypadávat. Podobně zdi z nepálené hlíny, nebudou se po vysušení tvořit trhliny? Jistý stupeň vlhkosti bývá v těchto materiálech žádoucí. Proto se doporučuje neodstraňovat úplně vzlínající vlhkost, ale zajistit dostatečné odvětrávání zdí zvenčí i zevnitř. Základ opatření bývá drenáž a odvětrávací kanál kolem základů, případně zasekání drenážní trubky do zdí, kde se díky komínovému efektu podpoří proudění vzduchu. Odvětrávaná vzduchová mezera se vytváří iv interiéru pod novou podlahou, minimálně však kolem zdí. Speciální případ představují dřevěnice. Pokud se hlína kolem domu dotýká spodních trámů, část terénu je nutné odkopat, čímž se zabrání působení zemní vlhkosti. Dolní trámy bývají nejčastěji postiženy hnilobou a musí se vyměnit. Aby nebyly ve styku se zeminou, kladou se na kamenný podklad. Mezi kámen a dřevo se při opravě vkládá hydroizolace.

352