S hromosvodem se budete doma cítit bezpečně

Staří Slované věřili, že je před bouří a bleskem ochrání Perun, bůh blesku. Raději se na to nespoléhejte a chraňte si dům účinným hromosvodem. Když ho nemáte, může se vám zvýšit pojištění domu nebo neuznané pojistné události. Nemusí při tom jít jen o přímý zásah domu, blesk může poškodit i elektroinstalaci a domácí elektroniku.

Aby bleskosvod sváděl

Bleskosvod ochrání, jen pokud je splněno několik požadavků souvisejících s instalací i údržbou. Buduje se po ukončení hrubé stavby, protože musí být připojen na všechny kovové místní na střeše. Každý hromosvod skládá ze tří hlavních částí – zachycovače blesků, svodu a uzemnění.
Zachycovač blesků může být železná tyč, trubka nebo ledajaká jiná kovová konstrukce, která převyšuje okolí, nebo vyčnívá nad střechou. Svody v podobě kovového drátu nebo kabelu tvoří vodivé spojení mezi zachycovači a uzemněním.Zemniče zajišťují přechod blesku (výboje) do země. Je to vlastně kovová deska předepsaných rozměrů zakopaná do země v definované hloubce, nebo připojení na kovové vedení trvale umístěny pod zemí.

Důležitý faktor ovlivňující funkčnost a životnost hromosvodu je materiál, ze kterého je vyrobena jímací část a svody. Musí být z materiálů co nejodolnějších vůči korozi.Nejčastěji je to žárově pozinkovaná ocel, její životnost se však znečištěním ovzduší snižuje. Proto se začaly používat trvanlivější hmoty jako měď, slitiny hliníku – dural, nerezová ocel. Cena hromosvodu pro rodinny dům se pohybuje od 500 do 800 eur, záleží na tvaru střechy, krytiny, počtu komínů, střešních oken.
V posledních letech se používají i aktivně hromosvody. Na rozdíl od klasických během bouřky blesky doslova přitahují, čímž zabezpečují ochranu objektu v mnohem větším dosahu. Na rozsáhlé stavbě tak mohou být namísto množství klasických hromosvodů jen jeden či dva aktivní.

Raději žádný jako poškozený

Vždy po zimě zkontrolujte, zda jsou všechny části hromosvodu v pořádku, zda svody nepovolily pod tíhou sněhu, působením větru nebo nepoškodili jiným mechanickým způsobem. Také je třeba zkontrolovat, zda je hromosvod napojen na všechny kovové předměty na střeše, na kovové části střešních oken, olemování komína a podobně.Nebezpečné může být i oslabení částí hromosvodu působením koroze. Odborníci totiž říkají, že mít na domě poškozený hromosvod je nebezpečnější než nemít žádný.Pokud tedy při kontrole najdete na něm poškození, neváhejte a kontaktujte revizního technika. Revize hromosvodů by měla být každých 5 let a také po každém zásahu bleskem.

Tato ochrana je nutná i zevnitř

Bleskosvod sice zabrání poškození stavby, silný elektrický výboj může však ohrozit způsobit vyhoření elektrického vedení a všech elektrických zásuvek, včetně spotřebičů, které jsou na ně napojené.Na zajištění těchto částí slouží takzvaná vnitřní přepěťová ochrana objektu, která tlumí největší přepětí a postupně ho sníží na úroveň vhodnou pro koncový spotřebič. S řešením komplexní ochrany před přepětím počítejte již při projektování domu.

Jak si pomoci v bytě

Složitější je řešení přepěťové ochrany, pokud bydlíte v bytě, na její instalaci do hlavního zda podružného rozvaděče je třeba povolení. Pokud se však nájemníci vědí dohodnout, lze komplexní ochranu vyřešit. Sami si můžete zakoupit a přímo integrovat ochranu zásuvek. Toto řešení bez předchozích stupňů však nezaručuje ochranu. V lepším případě dojde pouze k odpojení spotřebiče od sítě, v horším případě se poškodí koncové zařízení. Proto si raději dražší spotřebiče pojistěte a během silné bouřky odpojte ze sítě. Poškozené elektroinstalace kryje pojistka nemovitosti, zatímco škoda na elektrospotřebičích se hradí z pojištění domácnosti.

dehn2