Rozpouštění sněhu a ledu systémem DEVI

Systémy DEVI na rozpouštění sněhu a ledu poskytují bezpečný provoz během zimních měsíců a zároveň ochranu proti škodám na budovách a komunikacích během celé zimy. Inteligentně vyřeší problémy se zamrzáním potrubí, díky čemuž lze předejít havarijním stavům.

Třeskuté mrazy a sníh dokáží napáchat nemalé škody na majetku či dokonce ohrozit lidské životy. Systémy DEVI se postarají o problémy dříve, než se vyskytnou. Nabízená řešení zaručují bezpečnost a jistotu způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Právě teď je nejvhodnější čas definitivně skoncovat s časově i finančně náročným odklízením sněhu a solení venkovních ploch. Na prevenci možných úrazů způsobených zanedbanou údržbou třeba myslet o to více, pokud se stavba nachází na frekventované ulici. Škodám či zraněním způsobeným sněhovou nadílkou lze přitom jednoduše předcházet.

Ochrana střechy a odtokových systémů

Sníh a námraza mohou v zimě vážně poškodit i střechy a fasádu budov, okapové a odtokové systémy. K rozpouštění ledu a sněhu v okapech a střešních svodech se používá systém samoregulačních topných kabelů DEVI-iceguard ™. „Díky tomuto systému jsou žlaby a svody bez sněhu a rampouchů celou zimu a neohrožují kolemjdoucích. Navíc chrání střechu a střešní žlaby před zničením, čímž šetří dodatečné náklady na opravu, „vysvětluje Dušan Lašák ze společnosti Danfoss. Systém DEVI pomáhá předcházet právním důsledkům případných úrazů. Široké spektrum výrobků DEVI nabízí možnost použít systém na kovové, lepenkové, štěrkové nebo keramické střechy. V závislosti na problému lze systém DEVI aplikovat na střešní hrany, do vypouštěcího a odvodního potrubí nebo střešních žlabů.

Bezpečný příchod domů

Vysoce výkonný ochranný systém topných kabelů se zpevněným ochranným pláštěm DTCE ™, případně samoregulační kabely DEVI-iceguard ™ nebo speciální topné rohože devimat ™ určené do exteriéru lze instalovat pod různé druhy povrchů pochozích a jízdních ploch. Stejně dobře budou fungovat v případě betonového, asfaltového povrchu či dlažby. Dokonce jsou vhodné i na vyhřívání travnatých ploch či schodišť. S ohledem na rychlé a rovnoměrné odtávání námrazy na chráněné ploše je důležitý správný výběr elektrického topného kabelu s dostatečným topným výkonem.

Komfortní ovládání

Systém ochrany dopravních ploch, střech a okapových systémů DEVI lze ovládat ručně nebo prostřednictvím speciálního regulátoru. Hospodárnější a maximálně komfortní je systém s termostatem, který automaticky řídí činnost topných topných kabelů či rohoží DTCE ™ nebo DEVI-iceguard ™. Systém se díky informacím z teplotních a vlhkostních čidel dokáže automaticky zapnout krátce před možností vzniku nebezpečné situace na chráněné ploše. Termostat zapíná systém ochrany pouze na nezbytný čas a minimalizuje tak spotřebu energie.

Konec praskajícím trubkám

V zimě jsou ohroženy zejména potrubí, které není možné dostatečně tepelně izolovat nebo uložit v nezámrzné hloubce. Termokabely pomáhají účinně chránit potrubí před nežádoucím poškozením, konkrétně před popraskáním. Zároveň poskytují ochranu potrubí před zamrzáním a pomáhají udržovat teplou vodu v potrubí. Poškození potrubí má negativní následky a oprava je z časového i finančního hlediska náročná. Ochrana potrubí před mrazy pomocí topných kabelů přináší úspory i při výstavbě a samotné provozu.

Praktické využití topných kabelů DEVI
• Snižování rizika úrazu vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek v zimě
• Ochrana chodníků a cest pro sněhem a námrazou
• Ochrana střech a střešních žlabů před sněhem
• Zamezení tvorbě rampouchů
• Udržování konstantní teploty v teplovodním potrubí