Rekonstruujeme panelákový byt krok po kroku: Úspěch tkví v plánování!

S dobrou přípravou, správnou posloupností a velkou trpělivostí bude rekonstrukce panelového bytu mnohem lehčí.

Čemu byste se měli před rekonstrukcí věnovat?

Vlastní předpříprava

Projděte se po bytě a zkuste se na něj podívat jako na interiér někoho jiného. Co se vám tu líbí a co byste nejraději změnili? Zapište si vše, co vám ve spojitosti se změnou domácnosti napadne. Udělejte si přehled v aktuálních trendech a technických novinkách.

 Čím více času budete věnovat předúpravě a ozřejmit si své priority a představy, o to lepší bude vaše spolupráce s architektem či interiérovým designérům. Samozřejmě, pokud máte pocit, že nepotřebujete odborné zpracování a vylepšení svých nápadů nebo nechcete měnit dispozici bytu, jen hloubkově vynoviť původní stav, další bod zůstane ve vašich rukou.

Návrh změn

Pokud vezmete rekonstrukci bytu od píky včetně přehodnocení nevyhovující dispozice, vyplatí se zvážit spolupráci s odborníkem. Má více zkušeností, vaše dobré nápady může lépe zakomponovat do celkového kontextu a posunout na vyšší úroveň. Nemluvě o tom, že dokáže najít nové možnosti řešení daného prostoru. V takovém případě si dejte vyhotovit projekt návrhu interiéru.

S většími změnami jdou ruku v ruce zásahy do příček. Zde budete potřebovat posudek od autorizovaného statika. Kvůli časovému odstupňovaného příprav je důležitá informace, že vypracování statického posudku trvá zhruba týden a pokud změny budou vyžadovat stavební povolení, čekání na souhlasné vyjádření stavebního úřadu potrvá minimálně čtyři týdny.

Příprava na realizaci

V hluchým období čekání na stavební povolení si s odhadovaným časovým odstupem zvolte datum, kdy chcete s modernizacemi pracemi začít. Počítejte s tím, že kvalitní realizační firmu neseženete ze dne na den. Rozplánujte si časovou posloupnost objednávek materiálů a nábytkových kusů na míru dle délky dodací lhůty. Ta se může pohybovat od 3 do 6 týdnů. V letním období vás může zaskočit při objednávkách kuchyní a nábytku na míru celozávodní dovolená fabriky dlouhá 2 až 4 týdny.

V rámci příprav si na vytyčený čas realizace předem zajistěte dočasné ubytování. Promyslete si také, kam během rekonstrukce umístíte nábytek, který si chcete ponechat. Pokud máte možnost přestěhovat ho do suché uzamykatelné místnosti v rámci bytového domu, máte vyhráno. V případě, že nábytek ponecháte v bytě, počítejte s prodloužením času realizace a také se zvýšením finančních výdajů za jeho průběžné přesouvání.

Výběr realizátora

Zhotovitele si volte s ohledem na dobré reference z realizací v panelových bytech, ne podle nejnižší cenové nabídky. Zásahy do příček v panelovém bytě totiž třeba dělat odborně, aby se nenarušila statika domu. Jeden kubický metr betonu váží tři tuny, práce s ním je proto těžká a vyžaduje odborný přístup. Při obhlídce bytu realizátory mějte připraveny podrobné informace o rozsahu prací, případně projekt, a dejte si od nich vypracovat cenovou nabídku.

Uzavřete s ním smlouvu o díle s definovanými termíny zahájení a ukončení rekonstrukce, cenovou kalkulací a specifikovaným rozsahem prací a stavebním materiálem. Pokud se s realizátorem dohodnete i na odvozu suti a odpadu, nemá ve smlouvě chybět ani poplatek za něj. Rovněž se do smlouvy mají zahrnout dopravní náklady, pokud si je bude účtovat.

Při výběru upřednostněte firmu, která rekonstruuje interiér na klíč s odstupňovaného posloupnosti prací a zejména se stavebním dozorem. I když se to na první pohled nezdá, v konečném důsledku vám toto řešení ušetří peníze. Další výhodou je možná sleva na komplexně provedené práce a návaznost profesí, koordinovaná odpovědnou osobou.

Realizace

Před zahájením bouracích prací vyvěste ve vchodu do bytového domu oznámení o rekonstrukci s omluvou za zvýšený hluk a prašnost. Není to sice dané zákonem, ale v souladu s dobrými mravy a vztahy se sousedy. Pokud neplánujete výměnu podlahy, před příchodem mistrů ji pořádně poprikrývajte. Můžete na to využít i staré koberce určené k vyhození.

Na ostatní plochy položte vlnitou lepenku. Nábytek ochráníte před padajícími kusy omítky bublinkovou fólií. Elektroniku citlivou na prašnost raději odvezte mimo stavby. Při dobrém odstupňovaného prací a dodávek máte šanci zvládnout celkovou rekonstrukci panelového bytu v časovém horizontu čtyř až osmi týdnů.

Povolení či ohlášení?

Stavební povolení potřebujete :

 • při zásahu do nosné konstrukce, který může ovlivnit stabilitu celé stavby
 • při změně půdorysných rozměrů místností, například propojení obývacího pokoje s kuchyní
 • vyjde vás na 700 Kč
 • při zanedbání této povinnosti může pokuta vyšplhat až na 20 000 Kč

Ohlásit rekonstrukci jste povinni:

 • při stavebních úpravách, kterými se podstatně nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí a nemění se způsob užívání stavby. Například když přesunete dveře v rámci dělící příčky.
 • za ohlášení stavby neplatíte
 • pokud ji neohlásí, čeká vás pokuta

Nevyžadují ohlášku:

 • takzvané udržovací práce jako výměna rozvodů, podlahy, kuchyňské linky nebo obkladů v koupelně.

Posloupnost prací

 1. bourací práce
 2. Likvidace stavebního odpadu – do kontejneru nebo do sběrného dvora
 3. Nové rozvody – vody, elektřiny, plynu, topení a odpadu, příprava na audio-video, inteligentní řízení
 4. výměna oken
 5. výměna radiátorů
 6. Zdicí práce, montáž sádrokartonu
 7. Vyrovnávání stěn pod obklad, stěrkování nebo jemné omítky
 8. V koupelně – osazení vany
 9. Obkladačské práce – položení dlažby a obkladů
 10. Položení parket – nebo plovoucí podlahy
 11. Montáž zárubní a dveří