Rekonstrukce bytového jádra

Odolaly jste první vlně rekonstrukcí bytových jader nebo jste se uchýlili pouze k dílčímu řešení? Pokud vás vaše hygienická zóna již vážně zlobí, změňte ji k lepšímu.

Potřebujete k tomu přiměřenou hromádku peněz, čtverečkovaný papír a pár informací. Obklady, sanitu a armatury si vyberete podle vlastního vkusu, my vám připomeneme pár technických otázek, které je třeba při přestavbě vyřešit. Všichni majitelé bytů dnes už vědí, že změnit svůj životní prostor není až tak náročné. Někdy stačí nová záclona, ​​koberec nebo malba.

Bytové jádro je však skutečná hlavní tepna bytu, a tak k němu přistupujte rozvážně. Je to nejen tím, že se dotýká životně důležitých místností, koupelny, WC a většinou i kuchyně, respekt při rekonstrukci vyvolávají hlavně stavební úpravy a ochromení běžného života domácnosti na několik dní. Aby byla rekonstrukce bytového jádra co najbezbolestnejšia, musí být promyšlená a efektivní. Jak tedy postupovat?

Papír snese všechno

Nástin plánovaného řešení je nezbytnost. Pustit se bez něj do rekonstrukce koupelny a toalety je velké dobrodružství. Měli byste mít vyřešené umístění záchodu, umyvadla, pračky, vany či sprchového koutu, obložení a úpravu stoupačky, úpravu stropu, přívody a odvody vody a také rozvržení elektřiny. Takže si na začátku připravte  papír, pero a kalkulačku. Centimetry říkají jednoznačnou a srozumitelnou řečí.

Nebraňte se pomoci

Výběr mistrů, kteří budou přestavbu vykonávat, dobře zvažte. Rozebrat umakartové jádro zvládnou i laici, jen to může trvat trochu déle než profesionálům. Při stavbě zdí a odpojování i zapojování instalací doporučujeme odbornou pomoc. Přestavba jádra trvá přibližně 10 dní. Pokud vám je líto platit stavbařům, spočítejte si, kolik dní dovolené vás to bude stát, možná zjistíte, že se vám to velmi nevyplatí. V každém případě je třeba při bourání počítat s pár hodinami hluku, prachu a nepořádku.

Rozvody a měřiče

Už při odpojování instalací třeba věnovat pozornost všem svislým rozvodem, čili stoupačky, které obvykle procházejí prostorem za WC, v technické šachtě. Tyto rozvody musí zůstat zachovány funkční a dostatečně zakotvené. Nepohnete ani s instalační šachtou. Právě naopak, musíte k ní zachovat volný přístup, mimo jiné i proto, aby se dalo vyměnit svislé potrubí a byly dostupné měřiče spotřeby vody.

Na stoupačky je vázáno umístění toalety, umyvadla a vany nebo sprchového koutu. Jejich vzdálenost od potrubí s odpadní vodou je ohraničena dodržením potřebného spádu vody. Čím dále od odpadu, tím výše musí být položený odtok. Při vedení rozvodů a instalací vám mohou pomoci správně zvolené příčky, zídky, podhledy nebo stupínky.

Stavíme nanovo

Nové bytové jádro můžete vytvořit podle původního nebo nového půdorysu. Stěny se mohou řešit klasickou mokrou cestou nebo dnes velmi oblíbenou suchou. Při mokrém způsobu se rozvody zasekají do zdiva nebo potáhnou po povrchu stěn a dodatečně obezdí. Suchá instalace nabízí na umístění rozvodů více možností.

Systém sádrokartonových příček a podhledů je nejuniverzálnější a nejméně náročná konstrukce. Pomocí profilů vyztužených na požadovaných místech se na něj dá zavěsit hygienická keramika, skříňky i poličky. V mezeře uvnitř konstrukce pohodlně vedete všechny rozvody na potřebná místa. Jejich výhody ocení hlavně majitelé malých koupelen, kde ušetří mnoho místa.

Kabely a trubky se dají umístit i do sádrokartonových stropních podhledů spolu s efektními svítidly. Vhodné je dvojité opláštění sádrokartonové konstrukce vyplněné minerální skleněnou vlnou, kterým dosáhnete více zvukové pohody.

Nežádoucí hluk

Při rekonstrukci bytového jádra nelze zapomínat ani na řešení zvukové izolace. Když jsou technická šachta a WC nedostatečně zvukotěsná, mohou přes ně pronikat do interiéru rušivé zvuky. Zdrojem přílišného hluku mohou být rozvody potrubí, ale také z jiných částí budovy.

Pevné konstrukce domů, které tvoří tvárnice, cihly nebo železobetonové panely, totiž vedou vibrace a zvukové vlny. Standardní příčka uvnitř bytů, která nemá nosnou funkci, má většinou tloušťku 10 až 15 cm a podle platné normy by měla mít neprůzvučnost 52 dB. Některé realizační firmy však šachtu obostavajú lehkými tvárnicemi s tloušťkou pouhých 5 – 7,5 cm. Proto pokud chcete rušivé zvuky z jádra zadržet, měli byste pevnou konstrukci vybavit vrstvou zvukové izolace, která pohlcuje zvukové vlny.

Oznamovací povinnosti

Před rekonstrukcí jádra ohlaste stavební úpravy správci budovy a na místním úřadě. Zásah do nosných stěn vyžaduje statický posudek a stavební povolení. O předělávce informujte i sousedů. Nezapomeňte si zajistit kontejner na stavební odpad či odvoz odpadu na skládku.

Odborník radí

Jak se bránit před hlukem z instalační šachty?

Technická šachta má být důkladně zvukově izolovaná, izolace má být umístěna ze všech stran, na kterých sousedí s obytnými místnostmi. Tvárnice, které se na rekonstrukce bytů používají, jsou slabý zvukový izolant. Srovnání tvárnice tloušťky 10 cm a dvojitého sádrokartonu vyplněného minerální vlnou v téže tloušťce říká jasně: Tvárnice má neprůzvučnost 35 – 37 dB, sádrokartonová konstrukce dosahuje 53 – 56 dB. Rozdíl 20 dB je při izolaci obytného interiéru markantní. Ideální kombinace na zvukovou izolaci je minerální vlna se sádrokartonem – vlna eliminuje zvuky s vyššími frekvencemi a tvrdší sádrokarton zas tóny v nižších frekvenčních hladinách. K zabránění přenosu zvuku mají být všechny zvukově-izolační profily upevňovány na stěnu a strop podlepeny těsnící páskou, aby zabránily zvukovým mostem.

Rozpočet na nové bytové jádro

Při vyžádání cenových nabídek si nechte rozepsat jednotlivé položky a ceny za bourací práce, odvoz sutě, nové rozvody všech instalací, stavební práce, materiál.
Celková cena závisí na velikosti bytového jádra, výběru materiálu a hygienických zařízení.
Cena práce za kompletní přestavbu jádra bývá 1 300 – 3 000 eur v závislosti na velikosti a regionu.
Celkový rozpočet na rekonstrukci jádra s realizační firmou bývá 2 500 – 5 000 eur včetně materiálu a hygienických zařízení.

Postup prací při rekonstrukci jádra

Vybourání jádra a odvoz odpadu
Odstavení rozvodů a stoupaček
Vybudování nového jádra v původní nebo nově zvolené velikosti
Příprava a zrealizování elektrikářských a Vodařská prací
Síťkování, sádrokartonový strop, malování stropu a neobložených stěn a částí, které bude vidět, obezdění vany, příprava na sprchový kout, montáž podlahy a obložení stěn