Rady pro budoucí stavebníky

Plánujete výstavbu rodinného domu? Přečtěte si naše rady, a pokud se je budete přidržovat, nezpůsobí vám realizace hrubé stavby vrásky na čele.

1. Při vypracování projektu se obraťte na zkušeného projektanta, který se vyzná nejen v možnostech řešení dispozice, ale má také přehled o vlastnostech a cenách aktuálně dostupných stavebních materiálů. Jedině ten vám dokáže „ušít“ dům podle vašich představ. Hned na začátku ho informujte o částce, kterou máte na stavbu k dispozici. Jinak můžete zůstat po ocenění zklamáni.

2. I v případě, že jste se rozhodli pro katalogový dům, neváhejte a obraťte se na zkušeného projektanta. Stavba domu představuje celoživotní rozhodnutí, a proto se určitě vyplatí investovat do ní, ale na správném místě. Projektant vám v mnoha případech dokáže doporučit jednodušší konstrukci či méně náročný detail, díky čemuž vám nejednou ušetří tisíce eur.

hruba-stavba-3-izb-rodinneho-domu-v-obci-hviezdoslavov_t1_322202_01_thumb_5

3. Pokud máte v rodině či mezi kamarády člověka, který má zkušenosti s navrhováním a realizací rodinných domů, dejte mu posoudit svůj projektový záměr ještě ve fázi studie. O názor požádejte i těch, kteří již bydlí ve vlastním. Zeptejte se jich, jaký dům by si dali naprojektovat, pokud by se do výstavby pustili nyní, a jaké materiály by na něj použili.

4. Když už budete mít v rukou projekt, dejte si vypracovat rozpočet jednotlivých položek. Ten pak is projektem dejte překontrolovat fakturanti nebo stavbyvedoucímu ve stavební firmě, který denně přichází do styku s položkami rozpočtů. Uvidíte, kolik nezbytností do něj ještě doplní.

5. V případě, že jste se již rozhodli, z jakého materiálu bude hrubá stavba, oslovte regionálního zástupce vybrané firmy, aby vás seznámil, s čím vám může společnost pomoci. Všechny firmy mají v současnosti k dispozici videa z realizací podobných staveb či detailní fotodokumentaci. Ne vše je okamžitě k dispozici na internetových stránkách (zejména při novinkách to nějakou dobu trvá). Také vám představí připravované produkty společnosti a různé cenové akce.

rd-letkov-2-2004

6. Teprve po těchto krocích oslovte minimálně tří dodavatelů stavebních prací v souvislosti s vypracováním cenové nabídky. Prověřte jejich dosavadní práce, zeptejte se na jejich práci především pro bývalé stavebníky, teď už uživatelů, zjistěte, jak jsou spokojeni s kvalitou realizace. Totéž platí i v případě, že se rozhodnete pro více dodavatelů.

7. Nikdy se nenechte přemluvit na změny materiálů, technologií a detailů během realizace stavby bez souhlasu projektanta.

8. Pokud nejste stavební technik, oslovte člověka, který provádí stavební dozor, nebo člověka, který denně kontroluje stavební práce (mistr, stavbyvedoucí), aby vám průběžně pomáhal s kontrolou kvality prováděných prací.

9. S vybranou realizační firmou uzavřete písemnou smlouvu, domluvte si vhodný splátkový kalendář a všechny podmínky realizace. Nutnou součástí smlouvy by měl být i podrobný rozpočet stavby. Stavební dozor představte realizační firmě a uveďte jej do smlouvy.

10. Předkládané soupisy provedených prací je třeba důsledně ověřovat (můžete tak dělat vy nebo stavební dozor). Jednotlivé položky porovnávejte s dohodnutým položkového rozpočtem av případě, že najdete nesrovnalost, vraťte je na přepracování. Takto vždy budete vědět, v jaké fázi stavby se nacházíte, a to nejen po realizační, avšak finanční stránce.

11. Po převzetí provedených prací a jejich vyplacení udělejte krátký zápis (stačí čtyři věty), v případě velkých staveb je zapotřebí tzv. předávací protokol. Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit.

21972x1