Pukliny spojů panelů

Vše, co je nového, je většinou kritizováno. Jenže novost většinou pomine a kritika zůstane. Navíc všechny „úžasné“ nápady lidé rádi připisují východním zemím. O čem to vlastně mluvíme? No přece o panelových domech určených k bydlení.

Francouzské kořeny

V tomto případě dochází k neopodstatněné domněnce. Panelovou výstavbu vyvinul a pomáhal s jejím uvedením do života významný francouzský architekt Le Corbusier. Stalo se tak počátkem padesátých let minulého století. Pokud by někdo o tomto francouzském, lze však říci o evropském, případně až o světovém architektovi nikdy neslyšel, nebo na něj zapomněl, připomeneme jen několik jeho mimořádných staveb, které dodnes stojí a jsou předmětem obdivu a širokého zájmu. k významným stavbách patří Villa Savoye, Cité de Refuge, Pavillon Suisse v Cité Universitaire či Unité d’Habitation v Marseille.

Vizuální hledisko

Ale vraťme se k samé podstatě věci, to znamená k bydlení v panelovém domě. Mezi odborníky panuje názor, že po statické stránce nelze stavbám takového typu nic vytýkat. Horší je to s estetickou úrovní. Původní nevzhledné fasády mizí pod omítkami na bázi umělých látek, které se nanášejí na vnější stěny po zateplení. Jinak je to však s vnitřními stěnami, kde se v pravidelných intervalech opakují souvislé praskliny.

Neinformovaný návštěvník by mohl při pohledu na ně snadno nabýt dojmu, že se nachází na stavbě, která je pět minut před zhroucením. Nic takového však nehrozí, pokud nebereme v úvahu různé „vylepšení“ dispozičního řešení bytů novými dveřními otvory, případně vskutku odvážným, či spíše neuváženým odstraněním části nosných stěn. V podstatě praskliny nepředstavují žádnou katastrofu, protože panely jsou navzájem spojeny pouze v několika bodech, a to svařením ocelových ok výztuže. Praskliny vždy byly a budou.

Faradayova klec

Není zde žádný rozdíl mezi panelovým domem a domem z litého betonu, který se staví způsobem, který naznačuje už jeho název. Do bednění s výztuží a potřebnými instalačními rozvody se lije beton. Vzniknou tak souvislé stěny bez prasklin. Ale pořád jste v betonu s efektem „Faradayovy klece“, kterou vytváří ocelová výztuž stěn a stropů. Virtuální zobrazení takového domu (ale i panelového) bez přítomnosti betonu by vám ukázalo spleť ocelových armovacích košů s intervalem ocelových prutů deset až patnáct centimetrů. Úžasná představa , však? Větší než pěti-, případně třináct patrovou klec jste ještě neviděli. Někde však bydlet musíme as tím co už je, asi nic nenaděláme. Možná se jednou budou následující generace dívat na naše počínání s rozpaky. Kdoví co nám ukáže budoucnost.

008803o1