Psychologie bydlení

Psychologie zasahuje do mnoha oblastí lidského života a ovlivňuje i bydlení. Věděli to už staří Číňané, kteří osvědčené poznatky shrnuli do učení feng-šuej. Každý z nás se chce doma cítit příjemně, proto se obklopujeme věcmi, které se nám líbí.

Jak bydlíš, takový si

Vaše bydlení o vás může prozradit dokonce víc, než si myslíte.Důležitější však je, že ve velké míře ovlivňuje i váš život a náladu.Barvy, osvětlení či rozmístění nábytku mohou člověka pozitivní naladit, ale i vyvolat pocity napětí, úzkosti.
Lidé si nejčastěji zařizují interiér podle toho, co se jim líbí nebo tak, aby dali najevo své postavení. Každý prostor má svůj smysl a je třeba ho plně využít, proto nesmíme zapomenout na praktické využití prostoru a věcí v něm.

Předimenzované prostory

Moderní člověk si dopřeje a své nároky projevuje až přehnaně. Někdy žili v jedné místnosti několik generací, dnes jsou trendem nadrozměrné byty a domy. Pro spokojené a harmonické bydlení určitě není vhodné ani jedno ani druhé.
Velikost obydlí má být přímo úměrná počtu lidí. Pokud žije v malém prostor příliš velké množství lidí, nachází se zde množství různé energie, nároků i názorů a to způsobuje rozladění, podrážděnost a konflikty.
Naopak, pokud prostor „zeje“ prázdnotou, lidé se cítí ztraceni až neužiteční intenzivně si uvědomují pocit osamělosti, co může způsobovat nespavost nebo vést až k psychickým poruchám, jako je deprese.

Vhodná dispozice

Mnozí jste to možná zažili na vlastní kůži, když jste kupovali nemovitost. Při rozhodování se hraje roli i tzv. genius loci – duch místa, tedy atmosféra, která na nás na určitém místě působí.na dobrý pocit z nemovitosti má vliv dispozice a orientace jednotlivých místností. Složitě uspořádané místnosti mohou vyvolat dojem chaosu, způsobovat pocit vyčerpání, což z dlouhodobého hlediska může vést k mnohým zdravotním potížím. Interiér, ve kterém místnosti na sebe navazují logicky, je funkčnější, inspirující a vytváří předpoklady pro uvolnění.

Správný účel

Každá místnost má svůj určený účel. Jak vybrat pro daný účel tu nejvhodnější místnost? S ohledem na všechny funkce, které má splňovat. Čím více je funkcí, kterým místnost slouží a čím více lidí se v ní zdržuje, tím větší prostor na konflikty vzniká.
Například ložnice neslouží výhradně jen na spánek. Trávíme v ní čas i kvůli nemoci, jen tak lenošíme a odehrává se v ní erotický život. V případě, že se ložnice využívá jako pracovna nebo v ní spí děti, zákonitě dochází k narušení až úplné eliminaci sexuálního života partnerů. To může vést k frustraci a postupnému odcizení se partnerů.

Momentálně potřeby

Zařizovat s ohledem na potřeby. Často se v nadrozměrných bytech a domech stává, že majitelé si kompletně zařídí všechny místnosti, i když je využívají minimálně, případně vůbec nepoužívají.
Vhodným příkladem může být pokoj pro hosty, nevyužívaná pracovna, promítací místnost nebo dětský pokoj, pokud je pár bezdětný. Důležité je nahlédnout do budoucnosti, představit si fungování rodiny v prostoru v různých režimech během dne, týdne, ale i o pár let.

Osobní a společné teritorium

Interiér představuje teritorium, ve kterém každý člen potřebuje své místo, aby nedocházelo k neustálému napětí a konfliktům. Zároveň musí vědět, že může přijít někam, kde je vítán. Jde téměř o schizofrenii, protože interiér musí vyhovovat dvěma opačným potřebám: vytvářet soukromí a umožňovat společné trávení času.
Záleží na naší osobnosti či chceme hranice území vymezit pevnými příčkami a dveřmi nebo jej zcela otevřeme.

2765781