Protisněhová ochrana střechy

Střešní ochranné prvky, které zabraňují škodám způsobeným pádem sněhu a ledu ze střechy, lze osadit i dodatečně.

Odhaduje se, že asi polovina střech na rodinných domech nemá dostačující protisněhovou ochranu. Majitelé se často vzpamatují, až když se něco stane. Za škody na majetku a na zdraví, které způsobí pád sněhu a ledu ze střechy, totiž odpovídá právě majitel. Možná váš dům nehraničí s ulicí, a tak mávnete rukou a řeknete si, že vám nevadí, pokud bílá masa skončí na vašem pozemku. No i to má svá rizika, od odtržení okapového systému, deformace střešního okna a střechy až po úraz vašich blízkých.

Individuální

Návrh a realizaci svěřte do rukou odborníkům. Jedna šablona, ​​jak na to, totiž neexistuje. Projektant zohledňuje především sklon střechy a sněhovou oblast, kde se stavba nachází. Důležitá je orientace střechy na světové strany a konkrétní povětrnostní podmínky daného stanoviště včetně převládajících větrů, zastínění zda návětrné nebo závětrné strany. I všechny prvky na střeše, jako jsou střešní okna, vikýře, komínová tělesa a solární či fotovoltaické panely, mohou ovlivnit návrh. Počítá se is vchodem do domu, garáže as terasou.

Kombinace

Bodové protisněhové prvky, jako jsou kovové háky a tašky s malým výstupkem, slouží k tomu, aby se sníh na střeše rovnoměrně zachycoval a zabránilo se vzniku „laviny“. Umísťují se v určitých rozestupech na plochu střechy. Pro zabránění pádu větší masy sněhu se používají liniové prvky obvykle ve formě mřížových nebo tyčových zábran.

Situují se po celém obvodu střechy v její dolní části nebo pouze nad vstupy do domu, garáže, nad terasu, případně nad střešní okna a vikýře. Jelikož bodové a liniové prvky mají odlišnou úlohu, ideální je jejich kombinace. Za zmínku stojí, že ačkoli topné kabely s termostatem namontované přímo na střechu nebo do okapů nenahrazují protisněhové prvky, v boji s masami sněhu jsou dobrou pomůckou. Tají ho a tím primárně brání ucpání okapového systému.

HPI01

Dodatečná realizace

Dodatečná realizace protisněhových prvků je pro vyšší pracnost dražší, jako kdyby jste si je dali namontovat spolu se střechou. Náročný může být i pohyb po střeše. Při skládané krytině se vyměňuje kus za kus, obyčejná taška za protisněhovou, v daných rozestupech. Je to však možné pouze tehdy, pokud je takový druh tašky v nabídce.

Problémem pozdějšího osazení bývá barva krytiny, jelikož jedna je z výroby a druhá má už co-to za sebou. Relativně jednoduché je zavěšení kovových háků, které se zavěšují na tašku. V obou případech se musí vybrat a položit zpět několik kusů okolních tašek. Liniové prvky se montují na speciální nosné tašky, které se rovněž mění kus za kus.

Druhou možnost představuje vlastní nosný systém, montovaný přímo na krov po vysunutí a opětovném zasunutí tašek. Náročnější je montáž na celistvých střechách. Háky a liniové prvky se šroubují přímo přes krytinu do krokve. Narušení celistvosti krytiny eliminuje pouze kvalitní gumové těsnění. Při falcovaných plechových krytin se protisněhové prvky montují na falc pomocí držáků.

střecha-protisněhová-kulatina

Odborník radí

Už při návrhu a realizaci střechy věnujte náležitou pozornost protisněhové ochraně. Protisněhová ochrana nemusí být vždy na celé ploše střechy, někdy postačí osadit prvky pouze na její jednu třetinu nebo čtvrtinu, což závisí na konkrétní lokality a střechy. Upřednostněte prvky dodávané či doporučené výrobcem, od kterého máte krytinu, což zaručí kompatibilnost a funkčnost systému. Pokud napadne extrémně hodně sněhu, nechte jeho opatrné mechanické odstranění ze střechy na profesionály. Neřízený a neočekávaný sesuv představuje největší riziko.