Proč si své bydlení pojistit?

Můj dům, můj hrad. S tímto výrokem se ztotožňují mnozí z nás. Inklinujeme k vlastnictví bytu nebo rodinného domu.

Má to nejen historické pozadí a nerozvinutý trh s nájemním bydlením, ale do značné míry je to pozitivním vztahem k vlastnímu životnímu prostoru, k vlastnímu bydlení, které si rádi zvelebovat, a zároveň tím dáváme okolnímu světu najevo náš vkus, naše hodnoty.

light kitchen, dishes on table, gas stove, fridge, metallic sink

Prioritní pro většinu lidí je rodina, rodinné zázemí, domov v pravém slova smyslu. A k tomu je zapotřebí (v našich zeměpisných šířkách určitě) i vlastní střecha nad hlavou. Zajistit si své první či vysněné bydlení je finančně (a někdy i časově) náročnější úkol. Pravděpodobně patří k těm větším, se kterými se v životě setkáváme. Proto i naše radost, když se nám to podaří, je zasloužená. Občas nám ji však může překazit síla a nevyzpytatelnost přírody, nebo „obyčejní“ vandalové či zloději, a bohužel občas i naše vlastní neopatrnost, zapomnětlivost či nepozornost.

V případě menších škodných událostí, které se týkají naší nemovitosti nebo domácnosti, se s tím dokážeme vyrovnat snadněji, přenést se přes to, i když to „zabolí“. No pokud přijdeme o domov , kteří jsme si tak pečlivě budovali, kolikrát zvládneme začínat od nuly? A zvládneme to bez (finanční) pomoci? Asi ne …

idealni-bydleni-870_Klik_pojisteni_02

Chraňte, co si ceníte – pojištění bydlení

Je moudré a úspornější uzavřít si pojištění než snášet rizika na vlastní účet. Není však pojistka jako pojistka. Důležitý je rozsah krytých rizik. V případě Komplexního pojištění bydlení je dostatečně široký, a proto si už žádné z rizik nemusíte připojistit. Zahrnuje pojištění nemovitosti, tedy samotného bytu nebo rodinného domu (i ve výstavbě), pojištění domácnosti (věcí, které tvoří zařízení bytu a slouží k osobní potřebě), i pojištění odpovědnosti za škodu (způsobenou třetí osobě v souvislosti s nemovitostí, kterou vlastníte).

Pojištění kryje i rizika jako živelná událost (požár, úder blesku, pád stromů, atd.), Krádež vloupáním nebo loupežným přepadením, zkrat, vnitřní a vnější vandalismus. Nikdy nevíte, co vás může potkat. Díky pojištění se však se vzniklou situací a případnou škodou vyrovnáte snadněji. Vlastní domov, jedna z největších životních investic, stojí za to, abyste si ho i pojistili.

jolis-bydleni.cz_online_ergo_cz_02

To nevymyslíš

Většinou neuvažujeme nad tím, co všechno by se mohlo stát. Někdy nastane taková souhra okolností, jakou bychom ani nevymysleli a nešťastná událost je na světě. Stačí jeden zrádný moment, nedá se být nonstop ve střehu. Nicméně v případě, že uděláte preventivní opatření, například v podobě uzavření vhodného pojištění, budete moci v noci klidnější spát. Budete mít jistotu, že v potřebné chvíli se máte na koho obrátit a bude vám mít kdo pomoci. Pojištění se přitom vztahuje také na:

byt / dům ve výstavbě
domácnost a odpovědnost za škodu příslušníků domácnosti
garáž – i takovou, která se nachází na jiném místě pojištění, jako bytový dům
společné části bytového domu
příslušenství bytu umístěny mimo bytu (sklep, komora …)
vnější stavební součásti (nebo: movité věci umístěné mimo ohrazeného prostoru)
rodinný dům hotový, ale i ve výstavbě nebo v rekonstrukci
vedlejší stavby – garáže, dílny, kůlny, bazény, altány, chodníky, ploty, opěrné a ohradníkové zdi
vnější stavební součásti (nebo: movité věci umístěné mimo ohrazeného prostoru)